Detalls

Emplaçament: Barcelona
Ús: Sanitari

Descripció
El projecte de la policlínica Quirón, situada a la plaça Alfons Comín, dona una resposta volumètrica a un solar amb una topografia molt accidentada. La característica principal és la gran pendent segons l´eix nord-sud del terreny, amb un desnivell màxim de setze metres. El projecte també havia d´oferir solucions respecte un entorn urbà molt particular, com ho és el gran nus circulatori de la plaça. A més a més, calia satisfer un programa hospitalari, específic i complex per definició.

El principal repte arquitectònic de l´edifici va ser l´ordenació d´un programa excessiu (46.620 m2) per les dimensions del solar. La construcció consta de setze plantes, set de les quals són soterrades. En aquest sentit destaca un pati anglès, situat a la banda nord de l´edifici, que possibilita la il·luminació natural fins a l´última planta del pàrquing. De fet, la recerca de llum i ventilació naturals va ser una obsessió en aquest projecte tan compacte i soterrat.
La volumetria en forma d´“L” de les plantes superiors, oberta cap a l´espai del carrer, obeeix al propòsit d´adaptar-se a l´estructura d´una plaça caracteritzada per l´agregació de diferents espais perimetrals al seu gran espai central. La volumetria adoptada busca també la relació de l´edifici amb els diferents espais públics que ell mateix genera. Així doncs la forma exterior de l´hospital es caracteritza per grans volums d´edificació ingràvida, que donen lloc a aquests espais i condicionen les seves relacions topogràfiques.
Tota la façana es caracteritza per un revestiment d´alumini que ajuda l´edifici a aconseguir un més bon comportament climàtic. Aquest recobriment està conformat per unes peces especial fabricades exclusivament per a aquesta obra.

Quirón Hospital view from the street metallic façade

Section sketch of Quirón Hospital by Manuel Brullet Tenas
Quirón Hospital site plan
Quirón Hospital basement floor plan
Quirón Hospital ground floor plan
Quirón Hospital first floor plan
Quirón Hospital third floor plan by brullet de luna architecture firm
Quirón Hospital transversal section
Quirón Hospital longitudinal section
Quirón Hospital model side light up
Quirón Hospital model side general view light up
Quirón Hospital model close up front at eye level

Nom del Projecte: Hospital Quirón
Emplaçament: Plaça d’Alfonso Comín, 5, 7, 08023 Barcelona
Ús: Sanitari
Inici projecte: 05.2003
Inici d’obra: 02.2005
Final d’obra: 2007
Propietat: Grup Hospitalari Quirón
Superfície solar: 6.937 m²
Superfície construïda: 57.775 m²

Autors: Manel Brullet, Alfonso de Luna / Albert Pineda, Xavier Llambrich (Pinearq)
Col·laboradors: Jaume Piñol, Marcial Novo, Albert Vitaller, Patricio Martínez, Silvia Salueña, Pau Calleja
Tècnics: Inma Casado, Josep Molero
Instal·lacions: JG Ingenieros S.A., Joan Vinyals
Estructura: Manuel Arguijo y Asociados S.L.
Constructor: Dragados
Fotògraf: Fernando Guerra, Juny Brullet
Publicacions:
01- world-architects.com (link)