Detalls

Emplaçament: Sants, Barcelona
Ús: Docent i Esportiu

Descripció

El nou equipament del barri de Sants-Badal de Barcelona incorpora tres usos, l’Escola bressol “els Gats” i l’Espai familiar annex, i el Pavelló Poliesportiu “la Sagi”.
S´insereix en una trama urbana molt densa ocupant la totalitat de l’espai edificable del solar, però diluint el volum normatiu primigeni amb operacions de buidat (porxos), d’addició (cossos en volada), o de truncament del volum (pla inclinat a sud, la coberta). Aquestes operacions resolen el volum resultant amb una composició senzilla que engloba de forma unitària però personalitzada un programa molt divers.

Els buidats amplien el carrer, el passatge i el pati posterior que el delimiten, convertint-se en els espais d’accés especialitzats pels diferents usos, donant aire a la densitat de la planta baixa i proporcionant una bona relació entre l’espai públic i l’edifici.
Els cos en volada de la façana al carrer Roger resol les comunicacions verticals entre planta primera i segona i la generació de l’espai pel públic del Pavelló, mentre que el cos en volada de la façana del pati d’illa es formalitza com a gran porxada per l’Escola Bressol i conté el espais complementaris per la Pista Esportiva.
La coberta inclinada deixa la façana al carrer amb l’alçada de les edificacions veïnes, mentre que disminueix la del pati d’illa, aconseguint una proporció més amable d’aquest espai i a l’hora una bona superfície captadora de sol per tal de produir energia fotovoltàica.
Funcionalment, en la disposició dels tres equipaments de l’edifici, s’ha prioritzat l’assolellament i el contacte amb el terreny de la Bressola i de l’Espai Familiar situant-los en la façana S.E. de l’interior de l’illa que a l’hora és la més tranquil·la i protegida i on es pot gaudir d’un petit pati de jocs que s’amplia amb la porxada de planta primera.
La Pista esportiva que ocupa el 100% de la parcel·la es situa al capdamunt de l’edifici, mentre que la resta del programa del pavelló ocupa parcialment la planta primera resolent la meitat que fa façana al carrer Roger.
L’estructura és una part important de la definició de la imatge de l’edifici i per tant queda a la vista. Combina dues tipologies clarament diferenciades, en resposta als diferents requeriments funcionals de cada un del sectors de l’edifici. Formigó armat d’execució in situ al cos inferior de PB+P1, amb forjats plans i llums mitjanes, i metàl·lica al cos superior dedicat a la pista esportiva.
La resta les components de la façana que no són estructurals es resolen amb vidre o policarbonat si són transparents o translúcids, amb xapa d’alumini si són opacs (incloent la coberta,) i amb reixats de fusta a nivell de l’espai públic.
Els interiors han estat definits amb acabats més acollidors i amables als espais educatius, i més durs i funcionals als espais esportius.

Nom del Projecte: Escola bressol i espai familiar “Els Gats” + pavelló poliesportiu (pav-2) “La Sagi”
Emplaçament: C/ Roger, 48-64, 08028 Barcelona
Ús: Docent i Esportiu
Inici d’obra: 08-04-2019
Final d’obra: 15-07-21
Propietat: Ajuntament de Barcelona

Autors: Manuel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors
Col·laboradors: Jaume Piñol Font, Mitra G. Modarressi, David Casadevall, Mateusz Obolonzcyk, Adrià de Luna
Tècnics: Enne gestión Activa de proyectos
Instal·lacions: Portell-Brunés Enginyers SL
Estructura: Manuel Arguijo y Asociados S.L.
Direcció d’execució:  Integral Archiconsult
Tècnics acústics: Arau Acústica
Gestió Projecte i Obra: BIMSA Barcelona d’Infraestructures Municipals
Estructura i obra, UTE:
Constructo-ra San José, SA
Tarraco Empresa Constructora, SLU
Instal·lacions, UTE:
ACSA obras e infraestructuras, SAU
Elecnor SA
Fotògraf: Adrià Goula