Detalls

Emplaçament: Barcelona
Ús: Recerca, Sanitat, Cultura, Esports

Descripció
El Parc de Recerca Biomèdica està situat al front marítim de Barcelona, al costat de l’Hospital del Mar. L’entorn del solar es caracteritza per la proliferació d’edificis singulars (les dues grans torres de la Vil·la Olímpica, el nou edifici de gas natural, la petita torre d’habitatges i la torre “monobloc” de l’Hospital del Mar, el peix obra de Frank Gehry, un poliesportiu en procés de restauració, etc.) L’estratègia davant d’aquest entorn ha passat primer per fagocitar el poliesportiu en procés de restauració dins del conjunt de l’edifici del parc de recerca biomèdica, col·locant-lo a sota i segon, buscar una volumetria que no vulgui competir en alçada respecte dels edificis de l’entorn però que formalment es relacioni i dialogui amb tots ells.

PRBB Barcelona Biomedical Research Center side elevation sketch by Manuel Brullet

La proposta és una gran plataforma que ordeni el solar, que era força irregular. La col·locació d’un edifici elevat en forma de tronc de con el·líptic, truncat diagonalment, ens ha permès endreçar l’entorn i relacionar-nos tranquil·lament amb els volums més pròxims. La forma el·líptica sorgeix de la necessitat d’adaptar un edifici de grans dimensions (uns 35.000 m2 sobre rasant) en un solar molt ajustat de forma irregular i amb volumetries molt diferents al seu voltant.
L’edifici es planteja necessàriament compacte per adaptar-se al solar, però s’esglaona cap al mar, suavitzant el front marítim i adaptant-se a les edificacions del passeig, que en aquesta zona presenten alçades reduïdes. Per la part posterior, en la vessant que limita amb la ciutat, es decideix aixecar-lo ja que es disposa d’espai suficient. Aquesta forma esglaonada cap al mar facilita la ubicació a la coberta de panells solars per a la producció d’aigua calenta i electricitat.
L’interior de l’edifici es buida per a crear una nova realitat independent de l’entorn, que emmarqui i controli les vistes al mar i que també permeti una regulació de la llum solar. L’estructura de l’edifici queda volada uns 7 metres en tot el seu perímetre. El revestiment de la façana es planteja de fusta natural, calat, lleuger, sense tocar a terra, intentant treure-li pes a un edifici que per la seva concepció compacta i unitària presenta una dimensió considerable. Aquesta segona pell ha de permetre un bon control lumínic i energètic de l’edifici.

PRBB Barcelona Biomedical Research Center birds eye view of the model designed by Brulletdeluna
PRBB Barcelona Biomedical Research Center front eye level view of the model

PRBB Barcelona Biomedical Research Center site plan
PRBB Barcelona Biomedical Research Center front elevation
PRBB Barcelona Biomedical Research Center back elevation
PRBB Barcelona Biomedical Research Center first floor floor plan
PRBB Barcelona Biomedical Research Center second floor floor plan
PRBB Barcelona Biomedical Research Center third floor floor plan
PRBB Barcelona Biomedical Research Center
PRBB Barcelona Biomedical Research Center longitudinal section
PRBB Barcelona Biomedical Research Center all floor plans
PRBB Barcelona Biomedical Research Center facade section construction detail

Project Name: Barcelona Biomedical Research Center (PRBB)
Site:  Dr. Aiguader Street, 88, 08003 Barcelona
Use: Research, Healthcare, Culture, Sports
Project date: 04-2000
Construction start date: 05-2003
Construction end date: 05-2006 / 03-2011
Property: Ajuntament de Barcelona, Consorci de la Zona Franca, D.U.R.S.I.
Land area: 10.120  m²
Floor area: 55.491 m²

Autors: Manuel Brullet Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors, Albert de Pineda Alvarez
Col·laboradors: Jaume Piñol, Xavier Llambrich, Raúl García, Toni Montes, Volker Zimmermann, Elisabet Solé, Estefanía Aguado
Tècnics: Frances Xurigué, Ardèvol I Associats
Instal·lacions:  JG Ingenieros, S.A.
Estructura: Manuel Arguijo y Asociados S.L.
Constructor: ACS COMSA
Fotògraf: Lluís Casals, Ferran Mateo, Juny Brullet, Manuel Serra
Premis:
Guanyador, Premi FAD Opinió 2007
Finalista, Premi FAD Arquitectura 2007
Guanyador, Premi Red Cedar 2010
Guanyador, Premi BCN Meeitng Point 2008
Publicacions:
01- PRBB, Ed. de l’Eixample, 2010
02- Alis working together not yet two years 06/04 04/06
03- Detail, 2002, pp 20
04- El Consorci Zona Franca de Barcelona Memòria anual 2004
05- Oficinas, nº263, 2006, pp 62-72
06- Promateriales, nº10, 2007, pp 8-17
07- Quotidiana Barcelona nº35, 2008, pp. 8-11
08- ON Diseño 288, Desembre 2007,
09- plataformaarquitectura.cl (link)
10- archdaily.com (link)
11- arquitecturacatalana.cat (link)
12-world-architects.com (link)