Detalls

Emplaçament: Parc Sanitari Martí Julià, Salt, Girona
Ús: Hospitalari

Descripció
La proposta del nou Hospital de Santa Caterina està influïda pel caràcter dels edificis i jardins del sanatori psiquiàtric ubicat al costat. Es planteja la construcció de pavellons per mantenir la sensació de poca densitat en la part interior del parc. L’aparició d’uns patis, entre aquests pavellons d’una planta, dona llum i ambient natural a l’interior, i també serveix per relacionar l’arbrat del parc amb l’hospital.

S’ha dissenyat un hospital baix i extens, organitzat en base a una malla reticular en dues direccions sobreposades a una estructura lineal de creixement est-oest. La malla de circulacions coincident amb aquesta direcció és un conjunt circulatori paral•lel que recull aquestes circulacions jerarquitzades, és a dir, unes per a personal i d’altres per a usuaris externs. Aquestes circulacions divideixen l’hospital en franges. Cada unitat o servei busca el seu lloc en aquesta malla de relacions
D’aquesta manera s’obté una estructura hospitalària on el creixement i les modificacions no només són possibles sinó que estan considerades com a premisses del disseny general. El resultat és una organització oberta, en la qual hi tenen cabuda futures reestructuracions.
La proposta arquitectònica possibilita un enteniment directe i evident de l’organització de l’edifici per part dels usuaris de manera que, en tot moment, coneguin i s’orientin dins de l’hospital. La llum (a través de lluernes, claraboies, patis) i les vistes a l’exterior contribueix a augmentar el confort del personal sanitari i dels usuaris de l’hospital.

Santa Caterina Hospital Entrance with landscape

Santa Caterina Hospital site plan
Santa Caterina Hospital ground floor plan
Santa Caterina Hospital longitudinal section
Santa Caterina Hospital longitudinal section
Santa Caterina Hospital longitudinal section
Santa Caterina Hospital transversal section
Santa Caterina Hospital transversal section
Santa Caterina Hospital detail plan. section, and elevation

Nom del Projecte: Hospital Santa Caterina – Parc Sanitari Martí Julià
Emplaçament: Carrer Dr. Castany, s/n, Salt, Girona
Ús: Hospitalari
Inici projecte: 05.1995
Inici d’obra: 06.2000
Final d’obra: 09.2004
Propietat:
Institut d’Assistència Sanitària
Parc Sanitari Martí Julià
Superfície solar: 116.943 m²
Superfície construïda: 27.387 m²

Autors: Manuel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors, Albert de Pineda i Àlvarez (Pinearq SLP)
Col·laboradors: Albert Vitaller
Tècnics: Inma Casado (ENNE S.L.), CAST S.A.
Instal·lacions: JG Ingenieros S.A., Joan Vinyals
Estructura: Manuel Arguijo y Asociados S.L.
Constructor: NECSO
Fotògraf: Lluís Casals
Premis: Guanyador, 9º Premis Comarcals d’arquitectura de Girona 2005
Publicacions:
01- arquitecturacatalana.cat (link)
02- world-architects.com (link)