Detalls

Emplaçament: Castelldefels, Barcelona
Ús: Docent

Descripció

La nova escola d’agricultura, ubicada al Parc Tecnològic del Mediterrani, a Castelldefels, està formada per diferents volums construïts: l’edifici departamental, la sala d’actes i l’edifici principal d’aules, laboratoris de docència i recerca. Aquests blocs principals estan connectats a tres cossos de planta baixa que connecten els laboratoris de recerca i les oficines dels departaments, i permeten l’organització del complex a través de diversos patis que qualifiquen els espais als quals serveixen amb diferent intensitat.

La morfologia de l’edifici està marcada per l’ús de formigó, xapa metàl·lica i bries soleils grocs que destaquen i serveixen per caracteritzar els edificis en un entorn marcat pel gris.
El conjunt ha estat dissenyat per minimitzar el consum d’energia elèctrica, el consum d’aigua i les emissions de CO2. Aquesta reducció s’aconsegueix mitjançant diferents accions. L’orientació sud dels dos blocs principals i la seva obertura a aquesta façana permeten aprofitar al màxim les hores de radiació solar i reduir les necessitats de calefacció. La majoria dels espais habitats (aules i despatxos) estan situats al sud mentre que els serveis i les escales ocupen la franja nord. Els patis amb vegetació caducifoli permeten la protecció de la radiació solar a l’estiu i la seva entrada a l’hivern. Finalment, les claraboies permeten l’entrada de llum natural a les zones interiors, i també col·laboren en la reducció del consum.

Nom del Projecte:Escola Superior de Agricultura de la UPC
Emplaçament:  Carrer d’Esteve Terradas, 8, Castelldefels, Barcelona
Ús:  Educational
Inici projecte:  2001
Inici d’obra: 2002
Final d’obra:  1004
Propietat:  Universitat de Catalunya / Consorci Escola Industrial de Barcelona
Superfície solar: 5.557 m²
Superfície construïda:   11.306,27 m²

Autors: Manuel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors i Albert Pineda
Col·laboradors: Silvia Salueña, Xavier Llambrich, Patricio Martínez
Tècnics:  Josep Molero, Imma Casado
Instal·lacions:  Miquel Portell
Estructura: Ingenieria Y Arquitectura Europeas
Constructor: FERROVIAL, NECSO
Fotògraf: Eduardo Armentia, Carolina García