Project Description

Detalls

Emplaçament: Sant Adrià, Barcelona
Ús: Docent

Descripció

El projecte d’una escola de nova planta dins del conjunt d’edificis de Can Fabra ha de respirar i assimilar l’atmosfera del recinte de la fàbrica Fabra i Coats. No es pot entendre el nou edifici si no és a través de la reinterpretació de tot el conjunt.

Entenem que l’edifici de l’escola nova s’ha de lligar, relacionar i fusionar amb els edificis existents que tenen una personalitat molt definida.
Aquesta ve donada per la racionalitat de la seva construcció de murs portants de totxo i la seva composició arquitectònica, plena de contenció, exigència, ordre i relació geomètrica entre buits i plens.

La “Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit dels terrenys situats a l’antiga fàbrica Fabra i Coats” proposa la conservació i catalogació de tots els edificis existents dins del recinte. L’edifici escolar de nova planta dins del recinte també ha de participar d’aquesta voluntat de conservació de tota l’atmosfera arquitectònica i industrial del mateix.

El nou edifici es planteja des de les exigències de la construcció actual, la modernitat li vindrà de la racionalitat d’aplicació dels materials i de la idea de funcionament de l’edifici escolar.
Fem servir com a material més important el totxo vist i el formigó armat per les estructures, doncs actualment degut a la nova normativa és impossible plantejar-se un edifici de més d’una o dues plantes amb l’estructura portant de totxo.
Adoptem el totxo massís col·locat amb junta grossa de morter de calç, amb el mateix color que el totxo dels edificis existents, com implementaria del nou edifici.
La composició i racionalitat de buits i plens dels vells edificis fabrils existents tenen a l’edifici nou el contrapunt de la racionalitat i ordre geomètric de l’estructura de formigó armat.
La façana del carrer Segre amb obertures verticals molt estretes són una bona protecció de l’est i la gran gelosia metàl·lica vertical de la façana oest ens protegeix d’aquesta orientació i ens personalitza, amb un llenguatge auster.

Map

Nom del Projecte: CEIP Can Fabra
Emplaçament: Carrer de Sant Adrià 20, Barcelona
Ús: Docent
Certificat eficiència energètica: A
Projecte: 2011 – 2014
Inici d’obra: 2014
Final d’obra: 2017
Propietat:
BIMSA – Barcelona Infraestructures Municipals SA
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU
Consorci d’educació de Barcelona
Superfície solar: 4.100 m²
Superfície construïda: 4.050 m²

Autors: Manel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors
Col·laboradors: Mitra G. Modarressi, Nil Brullet, Montserrat Serrano, David Casadevall
Tècnics: ENNE Gestión activa de proyectos, Xairó i associats
Instal·lacions: Portell-Brunés Enginyers S.L.
Estructura: Manuel Arguijo y Asociados S.L.
Constructor: Romero Polo
Fotògraf: Adrià Goula, Juny Brullet