Detalls

Emplaçament: Berlin, Alemanya
Ús: Cultural
No Construït

Descripció
L’edifici es concep com un “pavelló” inserit al parc del Tiergarten.
A causa de la gran superfície requerida al programa es proposa organitzar en dues parts el gran volum que comporta.
Aquests dos volums d’aproximadament 32x35x16m es col·loquen a l’est i a l’oest del solar segons dues alineacions diferents i no coincidents amb les alineacions establertes. Amb això s’aconsegueix no tenir visions frontals i desdibuixar els límits construïts reals presentant-se com un objecte més petit.

La articulació de volums produeix concavitats que permeten que el parc i l’edifici s’entremesclen.
La proposta pretén també conservar una gran part dels arbres existents, i proposa plantar-ne de nous a les zones còncaves entre els volums per aconseguir l’efecte de pavelló al parc. Aquesta vegetació de fulla caduca ens confereix també una protecció de la radiació solar directa a la temporada càlida, deixant-la entrar a la temporada freda.
Perquè el volum projectat es percebi lleuger des de l’exterior proposem:
01- Elevar 0,50m el nivell de l’OG deixant retardada l’estructura produint una franja d’ombra que fa que aquest floti sobre el terreny.
02- Construir la pell de l’edifici amb vidre (façana), que amb els reflexos i les transparències aconseguirà confondre la percepció dels límits entre l’interior i l’exterior
Aquesta construcció de la façana de vidre permet inundar l’edifici de llum en qualsevol de les plantes, i provoca diferents situacions de visió de l’entorn exterior.
Des de qualsevol punt de l’espai públic interior s’aconsegueixen diferents visions i relacions creuades amb l’exterior. Això confereix als espais projectats una sensació de més dimensió.
A la planta UG, les entrades de llum zenital i l’aparició d’un pati entre els dos volums fan que no es percebi com un soterrani sinó com una altra planta EG.
En secció el programa es col·loca de manera que el volum interior buit es va incrementant a mesura que pugem de planta subratllant la idea de lleugeresa del conjunt.

Reichstag visitor center in berlin exterior eye level image at night with illuminated building

Reichstag visitor
reichstag visitor center in berlin exploded axonometric architectural drawing
reichstag visitor center in berlin ground floor architectural drawing floor plan
reichstag visitor center in berlin first floor architectural drawing floor plan
reichstag visitor center in berlin second floor architectural drawing floor plan
reichstag visitor center in berlin general front elevation architectural drawing
reichstag visitor center in berlin general side elevation architectural drawing
reichstag visitor center in berlin longitudinal section through the underground tunnel architectural drawing by brulletdeluna architecture firm
reichstag visitor center in berlin longitudinal section through the der republic platz architectural drawing
reichstag visitor center in berlin longitudinal section through the der republic platz architectural drawing
reichstag visitor center in berlin front elevation architectural drawing with textures
reichstag visitor center in berlin side elevation architectural drawing with textures
reichstag visitor center in berlin elevation and floor plan detailed architectural drawing of the façade with textures
reichstag visitor center in berlin detailed section architectural drawing with textures
reichstag visitor center in berlin elevation and floor plan detailed architectural drawing of the facade with textures

Nom del Projecte: Centre visitants del Reichstag
Emplaçament: Scheidemannstraße 1, 10557 Berlin, Alemanya
Ús: Cultural
Inici projecte: 01-2016 / 09-2016
Propietat: Deutscher Bundestag – Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Superfície solar: 5.800  m²
Superfície construïda: 6.600  m²

Autors: Alfonso de Luna i Colldefors, Manel Brullet i Tenas, Josep Ferrando Bramona, David Recio Muniesa
Col·laboradors: Álvaro Valcarce, David Casadevall (BdL), Judit Coma, Stefan Kasmanhuber, Ilaria Caprioli, Adina Verenciuc (JFA)
Tècnics: X-Made Miquel Rodríguez (Estudi façana)
Estructura: Manuel Arguijo y Asociados S.L.
Render: Playtime