Detalls

Emplaçament: Eixample esquerra, Barcelona
Ús: Cultural

Descripció
La proposta pel nou edifici de Transformadors es caracteritza per la voluntat de convertir-lo en un gran aparador. Des del carrer es veuran les activitats que, els joves i la gent gran del barri, hi realitzaran a totes les plantes de l’edifici, fins i tot al soterrani.
Es per aquest motiu que proposem un edifici vidriat però protegit de la incidència directa del sol, amb una imatge seria i austera, però modern i dinàmic. Un edifici que sigui atent a l’entorn immediat i a la posició que ocupa a l’illa.

L’estructura de l’edifici es constituïda en dues franges longitudinals.
Una franja estreta (aprox. 3,30m) de servei situada a la banda sud-oest del solar, on es disposaran les escales, el muntant tècnic, l’ascensor, els magatzems i els serveis.

I l’altre franja, més ample (aprox. 8,30m), es on disposaran totes les zones públiques del programa, com el vestíbul, aules, sala polivalent, etc.

Side view of the light sair that gives direct acces to the basement where there is the conference room
General view of the glass facade of the renewed transformadors building, giving transparency to the project
Close up view of the entrance and glass facade of the renewed transformadors building, designed by brulletdeluna architects in Barcelona
Side view of the building
view of the back facade, open and protected from the sun by means of vertical expanded metal sheets

Site plan of the transformadors plot, situated in eixample
Basement floor of the building designed by brulletdeluna,in black the two

Planta -1

Ground floorplan of the building ,in black the two longitudinal strips

Planta Baixa

First floor plan of the building ,in black the two longitudinal strips

Planta 1

second floor plan of the building ,in black the two longitudinal strips

Planta 2

third floor plan of the building ,in black the two longitudinal strips

Planta 3

fourth floor plan of the building ,in black the two longitudinal strips

Planta 4

fifth floor plan of the building ,in black the two longitudinal strips

Planta 5

sixth floor plan of the building ,in black the two longitudinal strips

Planta 6

longitudinal section of the building and street

Nom del Projecte: Centre Cívic Transformadors
Emplaçament: C/Ausiàs Marc, 64 – Barcelona
Ús: Cultural
Certificat eficiència energètica: A
Inici projecte: 09-2014
Inici d’obra: 06-2017
Final d’obra: 05-2019
Propietat:
Ajuntament de Barcelona
BIMSA Barcelona Infraestructures Municipals, S.A.
Superfície solar: 364 m²
Superfície construïda: 2.217 m²

Autors: Manel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors
Col·laboradors: Jaume Piñol, Mitra G. Modarressi, David Casadevall
Tècnics: ENNE Gestión Activa de Proyectos, S.L.
Instal·lacions: Portell-Brunés Enginyers S.L.
Estructura: Manuel Arguijo y Asociados S.L.
Constructor: Tarraco, S.L.U
Fotògraf: Adrià Goula
Publicacions:
01- Afasia Magazine (link)
02- El Periodico- (diari)
03- Plans i Projectes per a Barcelona 2011-2015 p.105 (llibre)