Project Description

Detalls
Emplaçament: Mataró, Barcelona
Ús: Hospitalari

Descripció

L’edifici, basat en un programa molt precís, busca el seu lloc en un entorn deteriorat i agressiu mitjançant la seva forma i posició en el solar. Se situa en un extrem del solar per distanciar d’un gran edifici industrial i es divideix en tres peces perpendiculars a un mur de contenció que defineix el límit nord del solar. Aquest desglossament de l’edifici pretén donar un fort caràcter a la seva implantació.

Sketch of the Cirera Molins Primary Healthcare Centre by Manuel Brullet Tenas

L’edifici, amb un programa molt precís, busca el seu lloc en un entorn degradat i agressiu mitjançant la seva posició en la parcel·la i la seva forma.

Se situa en un extrem de la parcel·la per divorciar-se de un edifici industrial molt gran, i es descompon en tres volums que se situen perpendicularment a un mur de contenció que defineix el límit nord de la parcel·la.

El desglossament de l’edifici en tres elements busca donar un caràcter fortament marcat a l’emplaçament.

L’estricte programa tipus d’un centre de salut primari es distribueix en tres cossos de dues plantes, formalitzats a través de la seva coberta a un vessant i mitjançant la seva façana inclinada al carrer. Els cossos estan units per dos blocs més petits que contenen els serveis i les escales.

Street prespective of the
Side view of e facade

Cirera Molins Primary Healthcare Centre site plan drawing
Cirera Molins Primary Healthcare Centre floor plan by brulletdeluna
Cirera Molins Primary Healthcare Centre front elevation
Cirera Molins Primary Healthcare Centre Section Through Terrain
Cirera Molins Primary Healthcare Centre Section Through Stairs
Cirera Molins Primary Healthcare Centre stairs detail
Cirera Molins Primary Healthcare Centre Facade Detail
Mapa

Project Name: CAP Cirera Molins
Site: Ronda de Frederic Mistral, Mataró
Use: Healthcare
Project date: 1988
Construction end date: 1992
Property: Institut Català de la Salut
Land area: 2.451,67m²
Floor area: 1.092,95m²
Awards: Finalist, III Biennal d’Arquitectura Espanyola 1995

Autors: Manuel Brullet i Tenas
Col·laboradors: Albert Vitaller, Mª Ángeles Manchado, Francesca Cirrincione
Tècnics: Josep M. Sanmartín Burgues, Joan Rivas
Instal·lacions: Xavier Brullet i Tenas, enginyer
Estructura: Jesús Perez Lluch, arquitecte
Constructor: CORVIAN S.A.
Publicacions:
01- III Biennal d’Arquitectura Española 1993/1994 pp.84-87 pp.170
02- a+t, nº8 1996 pp.74-103
03- AA files 30 p,47-60
04- Diseño interior nº25 1993 pp.40-47
05- El Croquis, 62 pp.234-246
06- Manuel Brullet Ed. Gustavo Gili pp.18-23