Detalls
Emplaçament: Barcelona
Ús: Oficines

Descripció
L’edifici està situat a la part baixa d’una illa on hi ha un gran centre comercial. Un dels reptes de el projecte té a veure amb la forma de fer visible l’edifici des de l’avinguda principal de la zona, La Meridiana.

Tot i el gran volum de centre comercial, es va decidir desplaçar l’edifici lateralment cap al nord perquè aparegués darrere dels grans magatzems d’El Corte Inglés. Aquest desplaçament lateral es produeix en totes les plantes excepte en les tres primeres, la qual cosa dona lloc a un gran vestíbul quadrat cobert que defineix l’entrada a l’edifici i el final d’un passadís lateral que puja des de la Meridiana i envolta la façana nord de centre comercial.

L’edifici està format per un gran volum prismàtic en forma de pantalla orientada de nord a sud de 63,6 x 22 x 70 metres d’alçada. Les setze plantes i el sortint de 15 metres a la façana nord caracteritzen l’edifici. A les façanes est i oest, per raons de sostenibilitat, es proposa la col·locació d’uns brise soleils de dues plantes d’alçada. Aquests dispositius tenen una secció especialment dissenyada que permet un estalvi de l’45% en la calefacció i l’aire condicionat. A l’extrem sud del solar i com a edifici independent apareix un volum compacte, de planta baixa i tres pisos més, que conté un edifici dedicat a equipament públic.

Corner view of the offices tower located in meridiana, designed by brullet de luna architecture company
Façade close-up of the façade in meridiana offices in barcelona

Sketch by manuel brullet of the meridiana tower volume in street level
Sketch of the sheltered entrance area to the office tower by manuel brullet tenas
Site plan of Meridiana Office Towers in Barcelona
Ground floor plan of Meridiana Office Towers in Barcelona by brulletdeluna architects
Offices floor floor plan of Meridiana Office Towers in Barcelona
Meridiana Office Towers Transversal Section
Meridiana Office Tower Longitudinal Section
Meridiana Office Tower façade metallic solar protection detail in plan and section
Meridiana Office Tower proposed façade looking up
Meridiana Office Tower proposed volume from street by brullet de luna architecture firm

Nom del Projecte: Torre Meridian
Emplaçament: Av. Rio de Janeiro 56, Barcelona
Ús: Oficina
Inici d’obra: 2002
Final d’obra: 2005
Propietat: Landscape Inversions S.L. Banc Sabadell
Superfície solar: 5.524 m²
Superfície construïda: 38.418 m²

Autors: Manel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors
Col·laboradors: Clarissa Rosenow i Jaume Piñol
Instal·lacions: PGI-GRUP Consultoria Integral d´Enginyeria
Estructura: Manuel Arguijo y Asociados S.L.
Fotògraf: Juny Brullet
Publicacions:
01- world-architects.com (link)