Detalls

Emplaçament: Mataró, Barcelona
Ús: Cultural
Declarat bé cultural d’interès nacional BCIN 153-MH

Descripció
L’encàrrec proposa una reflexió sobre la construcció d’uns nous habitatges, la restauració de la xemeneia, la nau i l’edicle de Gaudí. A la nau de blanqueig, remodelada i restaurada, se li vol donar uns nous usos polivalents, això comporta que l’edifici restaurat ha de tenir unes bones prestacions tant des del punt de vista ambiental, com des del normatiu i d’equipaments.

La proposta passa per construir un gran soterrani en les 4 primeres cirurgies de la nau, on s’hi ubiquen la maquinaria de l’aire condicionat, els nous serveis sanitaris, la maquinaria del nou ascensor entre la planta baixa i el soterrani, una escala i un magatzem. Es refan els arcs amputats pel costat del carrer Cooperativa i per tant s’envaeix l’actual calçada per a recuperar la implantació original de la nau. Es construeix un mur paral·lel al carrer per a recuperar l’espai amputat de la nau i el petit edicle.
A causa de la impossibilitat de recuperar la façana oest original, la proposta planteja una nova façana que no té res a veure amb l’anterior. És una façana de vidre translúcid i òpal, amb càmera d’aire i un tractament especial que ens permetrà augmentar la il·luminació natural de la nau original, adequant-la als nous usos.

General View of the building an square from an upper prespective
West façade of the Nau Gaudi with the new glass envelope and wooden structure designed by Brullet de Luna Architects
East façade of the Nau Gaudi with the doubled original facade reconstructed by Brullet de Luna Architects
View of the roof from the interior of the warehouse with the doubled roofing redesigned and reconstructed by Brullet de Luna Architects
View of the east side entrance with the original brick look

Les façanes sud i est es construeixen segons les façanes que coneixem de la nau a partir d’una foto feta per Joan Bergós Per aïllar-la acústicament i tèrmica, sense modificar-ne l’aspecte original, s’ha decidit fer un doblament de la teulada i de l’envà de la façana est. En la teulada es col·loca un entramat de fusta amb la teula plana vista per sota, a sobre de la qual s’hi ubica un aïllament projectat amb una altra teula plana a sobre. La visió de l’interior i de l’exterior de la teulada serà l’original però estarà constructivament doblada.
Si es calcula l’estructura dels arcs parabòlics de la nau, es veu que l’arc resisteix les càrregues de la nau construïda d’una forma molt precària. La solució a l’augment de les càrregues passarà per reforçar, mitjançant plaques d’acer inoxidable, la connexió dels tres taulons que composen l’arc de fusta . Per a no modificar la imatge de l’arc, hem optat per encastar les plaques a banda i banda del tauló central.
S’ha pensat en el vidre com element diferenciador entre els elements de la nau original i els nous elements. Aquests materials contemporanis (vidre translúcid i òpal transparent) es diferencien dels materials de finals del segle XIX i a la vegada reflecteixen i multipliquen les parts d’obra projectades per Gaudí.

View of the new north and west glass façades of the Nau Gaudí designed by the architectural firm Brullet de Luna to open the space to the street.

Nom del Projecte: Rehabilitació de la Nau Gaudí
Emplaçament: Carrer de la Cooperativa, 47, 08302 Mataró, Barcelona
Ús: Cultural
Inici projecte: 2003
Final d’obra: 2008
Propietat: Ajuntament de Mataró
Superfície solar: 660  m²
Superfície construïda: 880 m²

Authors: Manel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors
Contributors: Jaume Pinyol, Silvia Salueña
Surveyors: Joan Rivas, Ramón Teixidó, Joan Montero
Facilities: Xavier Brullet
Structure: Manuel Arguijo
Builder: SECLASA
Photographer: Lluís Casals, Miquel Tres, Juny Brullet
Awards:
01- Finalist, 6th Catalonia Construction Awards 2009
02- Winner, 3rd Maresme Architecture Exhibition 2010
04- BCIN (Cultural Asset of National Interest) 153-MH
Publications:
01- Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme 250, Conarquitectura 2009
02- Revista ON Diseño 311, Octubre 2010
03- World-architects.com (link)
04- Josep Gracia (Teatres de Catalunya)
05-youtube (link)