Detalls

Emplaçament: Mataró, Barcelona
Ús: Oficines

Descripció

Seguint l’ordenació urbanística existent, es tractava de construir un edifici de planta baixa i dos pisos, en un solar molt proper a les restes de la muralla del segle XVI de la vila de Mataró. El projecte s’ha configurat a partir de resposta a les complexitats del solar caracteritzat per la presència de la muralla, una topografia violenta i la posició de l’edifici com a tancament lateral de la plaça de Can Xammar.

La nostra proposta volumètrica es va plantejar fonamentalment sobre dues premises. La primera era la de fer possible la màxima visió de les restes de muralla des de la plaça de Can Xammar. Amb aquest objectiu, es procura no edificar en planta baixa tota la superfície del solar, i alhora es proposen dos grans volades -en la part de mar i muntanya- que faciliten les vistes sobre la muralla.La segona premisa era la de seguir l’estructura parcel·laria del casc antic de Mataró convertint el solar donat de planta irregular en una parcel·la rectangular. La petita dimensió de la parcel·la convertida en una peça aïllada dins de l’estructura urbana, la necessitat de que el volum proposat estructurés la plaça de Can Xammar, el disseny d’una estructura portant capaç de soportar les dues grans volades i la voluntat de que l´edifici agafés una imatge abstracte per separar-se conceptualment de la imatge figurativa de la muralla, han portar a la definició formal i constructiva del nou edifici.

Nom del Projecte: Oficines a Can Xammar
Emplaçament: Baixada de les Espenyes, 8, 08301 Mataró, Barcelona
Ús: Oficina
Project date: October 2004
Final d’obra:  January 2008
Superfície solar: 326,81 m²
Superfície construïda: 896.78 m²

Autors: Manuel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors
Tècnics: Pere Roig Casanovas
Instal·lacions: Xavier Brullet i associats
Estructura: Carrete Gelpi Arquitectes