Detalls

Emplaçament: Mataró, Barcelona
Ús: Residencial

Descripció

Es planteja una composició de façanes amb obertures agrupades i grans trams massissos. El criteri adoptat és el de dotar a les habitacions de les millors vistes i de la màxima il·luminació natural.

La tipologia de façana que es va repetint en cada habitació és la d’un tram rectangular fix i dos practicables. Les terrasses de les habitacions sobresurten del tram opac i tenen la doble funció de protegir de la radiació solar directa i la de ressaltar el buit del ple. Es complerta el conjunt amb uns brisoleis correders que doten de ritme a les façanes. La planta soterrada, destinada als usos més públics, es resol amb grans obertures de terra a sostre per garantir la continuïtat entre l’espai interior i l’espai exterior de la terrassa-jardí sense interrompre les vistes al mar i al port. A les cobertes es col·loquen lluernes puntuals en els espais completament soterrats o amb poca llum.

Nom del Projecte: Hotel Atenea Port, Mataró
Emplaçament: Passeig Marítim, 324, 08302 Mataró, Barcelona
Ús: Residencial
Inici d’obra:  2007
Final d’obra:  2007
Propietat: INMO PENTA, S.L.
Superfície construïda: 8.289,04 m²

Autors: Manuel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors
Estructura: Pere Castellfort Sales
Constructor:Obrascon Huarte-RQP Arquitectura
Fotògraf: Juny Brullet