Detalls

Emplaçament: Salt, Girona
Ús: Hospitalari

Descripció
El caràcter actual del parc i les baixes alçades dels pavellons existents, que donen un aire agradable al conjunt, són considerats molt positius per a la teràpia de malalts psíquics. La tradició higienista de construir un equipament sanitari en un entorn natural és una de les premisses per a l’ordenació del centre.

L’edifici s’ha dividit en tres unitats d’infermeria tal com es definia en el pla funcional, ubicant-ne dues a la planta baixa i una a la planta pis. L’esmentada primera planta es relaciona amb la zona enjardinada amb l’objectiu d’evitar l’aïllament d’aquesta unitat respecte l’exterior.
La disposició de la planta en forma de “L” permet definir uns patis oberts cap als que es bolquen totes les activitats comunes i públiques del centre; també facilita la diferenciació de l’àrea diürna i la nocturna. Així, l’arbrat i l’enjardinament es converteixen en elements bàsics de l’ordenació de l’edifici.
La imatge de l’edifici es procura que s’integri amb la dimensió de l’arbrat actual i futur, evitant que una edificació excessivament alta o massiva perjudiqui l’equilibri entre edificació i vegetació. Des d’una visió llunyana ha de ser una imatge clara, representativa i identificable però no gaire dura; la dimensió, el color, i el ritme defineixen aquests valors.

Nom del Projecte: Medical and Social Centre
Emplaçament:  Dr. Castany / c. Moreneta / c. Dr. Ramón y Cajal / Perifèric Sud, Salt (Gironès)
Ús: Healthcare
Inici projecte: 1997
Final d’obra: 2003
Propietat: Institut d’Assistència Sanitària
Parc Sanitari Martí Julià
Superfície solar: 116.943 m²
Superfície construïda: 9.452 m²

Autors: Manuel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors, Albert de Pineda Álvarez (Pinearq SLP)
Col·laboradors: Albert Vitaller (Pinearc), Xavier Llambrich
Tècnics: Valeri Consultors
Project Manager:Francesc Xuriguer
Instal·lacions: J.G.&Asociados
Estructura: Manuel Arguijo y Asociados S.L.
Constructor:OHL
Fotògraf: Lluís Casals