Detalls

Emplaçament: Berlin, Alemanya
Ús: Sanitari

Descripció
El projecte es mou en un camp de forces entre el dens espai urbà i l´ampli paisatge. El nou hospital de Hedwigshöhe esdevé la peça clau de Falkenberg, una ciutat-jardí situada a les afores del sud-est de Berlín. El nou hospital es relaciona estretament amb el petit hospital existent que, al seu torn, està construït aprofitant una gran vil·la del segle XIX amb uns magnífics jardins.

Hedwigshöhe Hospital in Berlin Courtyard wooden facades
Hedwigshöhe Hospital in Berlin eye level view from the street

El gran volum horitzontal de l´ampliació hospitalària contrasta amb l´edificació poc densa i dispersa de la secció psiquiàtrica que, per la seva dimensió i volumetria, queda connectada amb la petita escala dels edificis de la ciutat jardí i defineix així el límit suau del parc.
El centre del nou hospital és ara una gran plaça rectangular que defineix el final d´una seqüència d´espais urbans a tota la llargada del Hohensteigs, l´eix d´accés sud a la ciutat jardí. Els diferents pavellons de l´hospital s´agrupen al voltant d´aquesta plaça central que els relaciona a la manera de les antigues places longitudinals característiques dels pobles del voltant de Berlín, anomenades “aggers”.
El jardí terrassat de l´antiga vil·la es manté o, en tot cas, es recupera en la seva estructura barroca original. Aquesta part del solar no es va edificar per tal de recuperar la relació històrica entre jardí i vil·la.
Les unitats de psiquiatria estan formades per edificis-pati de dues plantes. Aquests sis mòduls, desplaçats entre sí, formen el límit tou entre el nou hospital i el parc central. Les unitats psiquiàtriques s´acomoden en sis edificis individuals i autònoms, quatre dels quals s´obren directament al paisatge i els altres dos, d´observació intensiva, s´orienten cap a l´interior. Pel que fa a la seva dimensió i distribució, aquests edificis es basen en models d’habitatge comunitària. El jardí és particularment important en el procés de recuperació d´alguns interns i la disposició de les unitats permet una graduació interessant des del carrer estret, cap al pati i cap al paisatge obert.
L´edifici de l´hospital somàtic és un gran bloc en forma de “U” que s´integra amb la construcció preexistent de l´hospital, la qual és converteix en un dels quatre vèrtexs del quadrat resultant. La construcció, de planta baixa més tres pisos, presenta una morfologia compacte a la façana, formada per uns grans trams de fusta. L´hospital té capacitat per acollir 200 pacients.

Hedwigshöhe Hospital in Berlin side view of the main facade and entrance
Hedwigshöhe Hospital in Berlin view of the courtyard greenary

Hedwigshöhe Hospital in Berlin site plan
Hedwigshöhe Hospital in Berlin ground floor plan
Hedwigshöhe Hospital in Berlin Construction Phases site plan
Hedwigshöhe Hospital in Berlin elevation 01
Hedwigshöhe Hospital in Berlin elevation 02
Hedwigshöhe Hospital in Berlin elevation 04
Hedwigshöhe Hospital in Berlin elevation 03
Hedwigshöhe Hospital in Berlin elevation 05
Hedwigshöhe Hospital in Berlin section 01
Hedwigshöhe Hospital in Berlin section 02
Hedwigshöhe Hospital in Berlin section 03
Hedwigshöhe Hospital in Berlin section 04
Hedwigshöhe Hospital in Berlin section 05
Hedwigshöhe Hospital in Berlin section 06
Hedwigshöhe Hospital in Berlin section 07
Hedwigshöhe Hospital in Berlin section 08
Hedwigshöhe Hospital in Berlin section 09

Nom del Projecte: Hospital Hedwigshöhe
Emplaçament: Höhensteig 1, 12526 Berlin, Alemanya
Ús: Sanitari
Inici projecte: 1995
Inici d’obra: 10-2002
Final d’obra: 2008
Propietat: St. Hedwig Kliniken Berlin
Superfície solar: 15.722 m²
Superfície construïda: 23.300 m²

Autors: Manuel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors, Albert de Pineda, Xavier Llambrich (Pinearq), Joachim Staudt, Christian Huber (huber staudt arch.)
Col·laboradors: Miquel Lacasta, Albert Vitaller, Charo García
Constructor: Gerüstbaü Reschke
Fotògraf: Werner Huthmacher, Jordi Bernadó, Friedrich Kugler, Juny Brullet
Premis:
01- 1er Premi, Concurs Internacional
02- Menció honorable, BDA Preis Berlin 2009
03- Obra seleccionada, 1a Mostra internacional catalana 2014
Publicacions:
01-world-architects.com (link)