Detalls

Emplaçament: Barcelona
Ús: Sanitari

Descripció
El projecte d’ampliació i remodelació de l’Hospital del Mar tenia un objectiu doble: definir la nova organització funcional i física de l’hospital olímpic i concretar la seva estructura i imatge dins de les actuacions i projectes urbans del front marítim immediat.

Des del punt de vista urbà les noves edificacions de l’hospital havien de connectar el barri de la Barceloneta amb la nova Vil·la Olímpica mitjançant la organització d’una nova façana del passeig marítim. D’altra banda hi havia la voluntat d’integrar aquests equipaments hospitalaris i d’investigació amb la trama d’espais verds del front marítim, oferint uns espais arquitectònics ambientals, agradables i esponjats.
La llum natural, les relacions dins-fora i la recerca d’un ambient domèstic van ser els paràmetres que van guiar la definició del projecte. La obtenció d’aquest ambient domèstic confortable es proposa tant des de la personalització funcional de l’edifici, evitant la massificació en els accessos, consultes i serveis hospitalaris, com des de la personalització de cada subconjunt de l’hospital. També es treballa en l’aprofundiment dels continguts funcionals de cada espai per a possibilitar l’apropiació d’aquests espais per part del personal sanitari.
Per a evitar la sensació d’un edifici massa gran i anònim, amb espais massificats, es personalitza cada subconjunt de l’hospital per possibilitar-ne la identificació, mitjançant la forma, els materials, el color i la llum. Per a aconseguir un ambient domèstic, tant des del projecte de l’edifici com des de l’equipament, s’ha d’aprofundir en els continguts de l’espai. La idea de confort espacial neix, en part, a partir de la possibilitat d’apropiació de l’espai. En aquest sentit s’ha intentat que totes les instal·lacions es fonguessin dins l’ambient general de la manera més harmònica possible. Tots els espais gaudeixen de les instal·lacions més avançades, però no se’n fa ostentació. Els mobles són un element essencial en la personalització dels espais arquitectònics i en l’obtenció del citat ambient domèstic.

View of the entrance of Hospital del Mar under the massive porch that gives shelter to the users

Barcelona Seafront Sketch of the hospital del mar and mapfre towers by Manuel Brullet Tenas
Hospital del mar Site plan
Hospital del mar floor plan
Hospital del mar front elevation from the sea
Hospital del mar side elevation
Hospital del mar architectural model, bird's eye view from the sea
Hospital del mar architectural model, bird's eye view from the side

Nom del Projecte: Hospital del Mar
Emplaçament: Passeig Marítim de la Barceloneta, 25-29, 08003 Barcelona
Ús: Sanitari
Inici projecte: 1987
Inici d’obra: 1988
Final d’obra: 1992
Propietat: Ajuntament de Barcelona, Consorci de la Zona Franca, D.U.R.S.I.
Superfície solar: 36.035m²
Superfície construïda: 57.581m²

Autors: Manuel Brullet i Tenas, Albert de Pineda i Àlvarez
Col·laboradors: Alfonso de Luna, Xavier Llambrich, Mateu Barba, Contxita Balcells, Xavier Hernández, Jaume Valor, Toni Vilanova, Anna Brullet, Fidela Frutós, Montse Garcia, Joan Rivas, Rosa Mª Truco, Rafael Fayos, Vicente Benítez, Carles Hernández
Tècnics: Josep Mª Sanmartín, Anna Granell
Instal·lacions: Mateu Hernàndez, Jesús Alonso, CAST Enginyers
Estructura: Manel Arguijo y Asociados, Jesús Pérez, Mateu Hernandez
Constructor: Cubiertas i MZOV
Fotògraf: Ferran Freixa
Premis:
Guanyador, premis FAD d’arquitectura el 1992
Obra seleccionada, III Biennal Espanyola 1995
Obra seleccionada, Premis Dècada, Fundació Oscar Tusquets 2002

Publicacions:
01- “Manuel Brullet”, Ed. Gustavo Gili (1998)
02- “III Biennal d´Arquitectura Española 1993/1994” p.84-87 p.170
03- A&V nº 45-46 1994 p.140-143
04- AA files 30 p,47-60
05- “Arquitectura a Catalunya l´era democràtica 1977-1996” Generalitat de Catalunya p.110, 144
06- “Baumeister nº10” 1993 p.42-49
07- “Barcelona 1992-2004” Ed. Gustavo Gili p.26-29 p.122-125
08- “Barcelona arquitectura contemporània 1979-2004” Ed. Polígrafa p.50,110,220
09- “Barcelona Salut nº5” 1989 p.1-3 p.6-8
10- “Casabella nº604” p,62-64

11- “Catalunya Arquitectura Generalitat de Catalunya” Coac p.88-89, p.104-105
12- “DBZ nº8” 1993 p.1279-1284
13- “Detail 1994” p.591-593
14- “Diseño interior nº25” 1993 p.40-47
15- “El Croquis 62” p.234-246
16- “HOSPITAL DEL MAR ART I SANITAT Consorci Sanitari de Catalunya”
17- “Materia nº38” 2002 p.36-45
18- “Nous paisatges” p.156,158-159
19- “On Diseño nº143” p.162-173
20- “Premis FAD Arquitectura i interiorisme 1992” p. 64-67

21- “Quaderns Barcelona II nº187” p.76
22- “Quaderns Renovating nº201” pp.86-95
23- “a+t, nº8” 1996 pp.74-103
24- “Krakenhäuser für Berlin” 1996, p.54-55 p.132-137
24- “Un Hospital Davant del Mar Remodel.lació arquitectònica de l´Hospital del Mar de Barcelona Consorci Sanitari de Barcelona-IMAS”
25- arquitecturacatalana.cat (link)
26- world-architects.com (link)