Detalls

Emplaçament: El Prat de Llobregat, Barcelona
Ús: Residencial

Descripció

El solar objecte del projecte, de forma trapezoïdal, s’ubica dins del municipi del Prat del Llobregat, en una zona amb una ordenació urbanística molt desestructurada, el sector de la Ribera Baixa.

El plantejament del projecte parteix de l’acceptació de l’aïllament de la illa. Es cerca dotar-la d’una imatge autònoma respecte de la resta d’edificacions, pensant que el volum considerable del nou edifici permetrà jugar un paper estructural en l’ordenació de la nova zona urbana. A causa de l’esmentat arraconament de l’illa, ens plantegem un accés peatonal des d’un gran pati interior, potenciant-lo com a alternativa dels carrers amb una única façana edificada. Aquest gran pati es veu com un espai de relació social, oci i repòs.

Aquesta nova topografia del gran pati s’aconsegueix a partir de dos plans lleugerament inclinats, de manera que possibiliten el màxim control visual de l’espai. La superfície s’urbanitza amb arbres i es pavimenta per evitar una degradació ràpida i grans costos de manteniment.

Amb la disposició de la edificació busquem la màxima radiació solar tant a l’espai públic interior, com als carrers adjacents. Això s’aconsegueix rebaixant l’altura edificada que dóna al sud, mentre que al nord, l’última planta queda retirada de la façana i es disminueix l’ombra produïda per l’edificació. L’accés a les vivendes es produeix a través de quinze nuclis d’escala que adquireixen un caràcter diferent depenent de la seva disposició dins del pati. Les vivendes son de 70 i 90 m2. Es treballa a partir del concepte de l’adaptabilitat dels habitatges per a diferents usos. Per això es situa l’estructura portant a la façana i al nucli fix d’instal•lacions, de manera que es facilita la variació d’envans en funció de les necessitats dels ocupants. Per últim, s’aposta per la utilització de voladissos i de la corrent d’aire que es genera entre les persianes corredisses situades al balcó i la façana amb l’objectiu de minimitzar la calor a l’estiu.

Nom del Projecte: Habitatges a la Ribera Baixa
Emplaçament: El Prat del Llobregat – Barcelona
Ús: Residencial
Inici projecte: 1997
Final d’obra: 2001
Propietat:IMPSOL
Superfície solar: 6.490 m²
Superfície construïda: 19.696 m²

Autors: Manuel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors, Josep Mª Sanmartín, Fidela Frutós
Col·laboradors: Joan Bosch
Estructura: Manuel Arguijo y Asociados S.L.
Constructor:  OHL
Fotògraf: Lluís Casals