Detalls

Emplaçament: Premià de Dalt, Barcelona
Ús: Residencial

Descripció

L’edifici de 24 habitatges de Protecció Oficial està situat al terme municipal de Premià de Dalt, a la zona de Can Werboom. La construcció es col·loca apaïsada dins del solar i s’esglaona per adaptar-la al pendent del carrer. La coberta paral·lela a aquesta rasant completa el conjunt.

La façana s’alinea a la riera de Sant Pere, per tant, es proposa situar l’edifici ocupant els primers 11,67 m, deixant els metres restants com a patis, per tal d’allunyar la façana posterior dels habitatges unifamiliars situats a l’interior de l’illa. L’edifici s’entén com a un únic bloc lineal de planta baixa més dos pisos, encara que es perfora puntualment per aconseguir permeabilitat entre la Riera de Sant Pere i l’interior de l’illa. Sota la coberta continua hi apareix un gran espai que funciona com l’entrada als habitatges.
L’accés a aquests habitatges de planta baixa es produeix a partir d’un porxo que permet donar una certa privacitat i allunya la porta del carrer. Es resol amb una doble cirurgia estructural, en una d’elles se situen el rebedor, la cuina i la sala d’estar i a l’altra es disposen tres habitacions, dues dobles i una individual, un bany, un servei i un distribuïdor. Totes les peces són exteriors a excepció del bany i del servei que tenen ventilació forçada. Aquests habitatges disposen d’una terrassa a peu pla que dona al pati interior d’illa.L’accés comú per a aquests habitatges es produeix en el porxo-porta que relaciona el carrer de la Riera de Sant Pere i l’interior de l’illa on es situa un nucli compost per escala i ascensor adaptat que comunica la planta baixa amb la passera de la planta segona on es troben els accessos de cada habitatge. L’accés de cada habitatge queda arrecerat de la circulació reculant la porta. Els habitatges es resolen també amb una doble cirurgia superposada. En la crugia del nivell de l’accés se situa el rebedor, la cuina, la sala d’estar amb un balcó i l’escala per accedir a la planta inferior. A la crugia de la planta inferior es disposen dos dormitoris dobles i un d’individual, un bany, un servei i un distribuïdor. Totes les peces d’aquesta tipologia són exteriors a excepció del bany i del servei que tenen ventilació forçada. A totes dues tipologies la sala d’estar i l’habitació principal es situen a la façana sud-oest donant a l’interior de l’illa, mentre que la cuina i les altres habitacions donen a la Riera de Sant Pere.

Nom del Projecte:Habitatges aCan Werboom
Emplaçament: Can Weboom, Premià de Dalt, Barcelona
Ús: Residencial
Inici projecte: 1999
Final d’obra: 2001
Superfície construïda: 4.040,00 m²

Autors: Manuel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors
Col·laboradors: David Soldevila
Tècnics: Jaume Huget
Instal·lacions: Xavier Brullet
Estructura: Manuel Arguijo y Asociados S.L.
Constructor:CORVIAM