Detalls

Emplaçament: Arenys de Mar, Barcelona
Ús: Educational

Descripció

Si l’arquitectura, en definitiva, és geografia voluntària, ens trobem, en aquest projecte, que el pes específic del marc geogràfic del nostre solar (una part d’una riera del Maresme) ha de marcar i influenciar positivament la nostra proposta.

El nostre edifici ocupa una part de la plana de cultius, i és de planta baixa i pis, és a dir, no molt alt, per què tota la falda de la muntanya de la riera convenientment colonitzada, replantada i sanejada, continuï definint i potenciant l’atmosfera d’aquest paisatge.

La zona de parc veïna enllaça amb el jardí de l’escola. Es conserva l’edícul o “folie” existent per a activitats escolars, junt amb els magnífics plàtans que l’acompanyen, les petites feixes per cultius escolars situades en la vessant oest de l’edícul i el bosc de ribera de la falda de la muntanya.

Des de la placeta d’accés entrem en el parvulari, ordenat en forma de pinta amb dos grups de tres aules orientades a sud i amb un pati exterior per a cada aula. L’aula té una estructura interior complexa formada per un gran espai acompanyat de diferents “racons” d’activitats. Els serveis sanitaris formen part de l’espai educacional dels nens. En la part oest del parvulari tenim el pati general de jocs dels pàrvuls.

La proposta arquitectònico-pedagògica de l’escola de primària passa per una organització escolar compacta amb una tipologia de planta central matitzada. En els cicles mitjà i superior disposem les aules al voltant d’un espai comú il.luminat per una gran claraboia. En aquest espai comú, tractat domèsticament, es faran activitats pedagògiques d’ampliació d’aula o activitats de cicle o grans grups.
Aquest espai central de l’escola també serveix per il.luminar i connectar-se visualment, mitjançant unes lluernes, amb la planta inferior.
En la planta inferior estan disposades les aules del cicle inicial orientades a sud amb un pati exterior per a cada una i els espais de plàstica, informàtica, música i aula de suport il.luminades a través d’un pati anglès. L’espai comú d’aquesta planta, menor en superfície que el de la planta superior, queda il.luminat per les lluernes de la planta superior.
En l’accés de l’escola hi tenim tota l’administració i també la biblioteca, en la planta inferior a sota d’aquestes dependències hi ha el menjador i la cuina.

Nom del Projecte: Escola Sinera
Emplaçament: Rial de Pau Costa, 73, 08350 Arenys de Mar, Barcelona
Ús: Docent
Final d’obra: 2011
Propietat: GISA- Departament d’Ensanyament, Generalitat de Catalunya

Autors: Manuel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors
Tècnics: Josep Camps, Jaume Martí
Instal·lacions: Portell-Brunés Enginyers, S.L.
Estructura: Manuel Arguijo y Asociados S.L.
Constructor: PAI Construccions, S.A. + TIFERCA S.A.
Fotògraf: Juny Brullet