Project Description

Detalls

Emplaçament: Mataró, Barcelona
Ús: Educational

Descripció
Un traçat a Ronda de l’Cros determina la implantació dels dos col·legis, un seguit de pavellons lineals es construeixen perpendicularment a aquest traçat i generen una diversitat d’espais exteriors intermedis. La convicció que els edificis d’equipament públic han d’actuar com a elements estructurals de l’entorn construït és un punt de partida bàsic d’aquest projecte. La situació suburbana de la parcel·la i la visió personal de la ciutat condueixen a el plantejament d’un model constructiu de finca urbanitzada i colonitzada a imatge de les extenses implantacions urbanes territorials de finals de segle XIX.

L’elecció d’aquest tipus d’edificació en forma de “tapís” permet buscar un edifici escolar flexible i casolà. Flexible, perquè les circulacions en malla, per la seva neutralitat, possibiliten molts tipus de funcionament pedagògic; i casolà, per la grandària i l’especificitat dels diferents espais interiors-exteriors.
L’edifici tapís en forma de pinta, d’una sola planta, s’adhereix al vial exterior de forma opaca i s’obre de manera ordenada cap a l’interior del recinte amb petits trams semisoterrats. Els espais compartits es troben a la fi de l’edifici i, perpendicularment a aquests espais, sorgeixen els habitatges dels conserges i els pavellons de les aules, juntament amb els espais exteriors: passadissos, aules-jardí, places, horts i patis d’esbarjo.
Tant l’estructura portant dels murs ceràmics com els espais resultants es deuen a una rigorosa reflexió sobre el procés constructiu, així com sobre els materials utilitzats i els seus acabats.

Del Cros School individual courtyards for each classroom in the tree shade
Del Cros School entrance with the brick ceramic façade by brulletdeluna
Les Aigues School individual courtyards for each classroom in the tree shade
vDel Cros School detail of the porthole window and brick facade
Del Cros School interior of a classroom designed by Manuel Brullet Tenas

Del Cros School Site Plan first phase
Del Cros school and les Aigues School Site Plan second phase
Del Cros School and Les Aigues School floor plan ground floor and basement floor
Del Cros School and Les Aigues School front elevation
Del Cros School and Les Aigues School longitudinal section
Del Cros School and Les Aigues School longitudinal section by brullet de luna architecture studio
Del Cros School constructive detail section
Del Cros School and Les Aigues School axonometric view of stairs, facade and portholes
Les Aigues School facade detail axonometric views
Mapa

Nom del Projecte: Escola del Cros i les Aigües
Emplaçament: Ronda del Cros, 1, Mataró
Ús: Docent
Inici projecte: 1983
Inici d’obra: Cros 1984, Aigues 1987
Final d’obra: Cros 1986, Aigues 1990
Propietat: Ajuntament de Mataró
Superfície solar: Cros 10.488,07 m², Aigues 8.130 m²
Superfície construïda: – m²
Publicacions:
01- AA L’architecture d’Aujorud’Hui nº 245 1986 p.54-55
02- Arquitectura i Disseny urbà, 1981-1983 Ajuntament de Mataró
03- Manuel Brullet, Ed. Gustavo Gili
04- Mostra d’Arquitectura Escolar Generalitat de Catalunya Departament
‘Ensenyament p.16-17
05- ON diseño Magazine nº125 p.170-175
06- Quaderns Barcelona (III) nº188-189 pp.35,57
07- arquitecturacatalana.cat (link)

Autors: Cros+Aigües: Manuel Brullet Tenas; Aigues: Llorenç Campdepadrós i Cebrià
Col·laboradors: Enma Irach I Melia, Montse Garcia, Mariano Sánchez Garcia Del Moral, Jordi Barba Puigpelat, Jaume Valor Montero, Fidela, Frutos Schowel
Tècnics: Joan Rivas
Instal·lacions: Mateu Hernandez, Jesus Alonso, Cast
Estructura: Joan Lluís Sanchez Pro
Constructor: Cros: Bernal Pareja S.A.; Aigues: Construcciones y Contratas
Fotògraf: Ferran Freixa
Premis: Finalista, Premis FAD Arquitectura 1990