Detalls

Emplaçament: Sant Andreu, Barcelona
Ús: Sanitari

Descripció

L’edifici s’implanta en el solar atenent a la volumetria concretada en el pla que defineix una ocupació màxima del solar del 80%. El projecte es genera a partir de l’estratificació del volum proposat per la modificació de l’esmentat pla. Aquesta estratificació en vertical, mitjançant paral·lelepípedes paral·lels i desplaçats, genera dos buits disposats en l’orientació nord/sud. Aquests dos buits són dos grans patis mixtes de ventilació que s’obren a les testes laterals dels passatges existents entre els diferents equipaments.

Aquests dos patis permeten aportar llum, sol i vistes a les dependències que conformen l’interior de l’edifici. A la vegada, aquests patis amplien la visual i l’atmosfera dels dos passatges laterals del nostre equipament.
Des del punt de vista compositiu de tot el conjunt de les antigues casernes de Sant Andreu, aquesta estructura d’equipaments, estratificada longitudinalment en la direcció nord/sud, ens defineix unes directrius d’organització, contraposades a la directriu est/oest dels blocs d’habitatges de tot el conjunt. Aquesta oposició-relació de les dues directrius serà la base formal de la nostra proposta. Els volums d’habitatge i els volums d’equipaments tenen directrius creuades.
A causa de la gran densitat de l’edificació es proposa buidar la planta baixa amb unes zones porxades per tal de restar massificació al conjunt, ampliar els passatges laterals i qualificar les zones d’accés a l’edifici. De la resta del volum de quatre plantes pis, permès segons la normativa, es deixa de construir l’última planta en una franja paral·lela als patis, per tal d’aconseguir que aquests tinguin menys alçada i per tant més llum.
El projecte s’adapta escrupolosament a les previsions del programa funcional proposat a les bases del concurs. El dimensionat també es correspon a les previsions del programa funcional amb els corresponents ajustaments a la geometria pròpia de la solució adoptada. L’aprofitament òptim de la superfície s’aconsegueix amb l’agrupació dels espais que contempla la proposta. Un nucli central alberga les tres escales (una per a cada programa, CAP, Centre de Salut Mental i Sociosanitari). El programa es desenvolupa en planta soterrani, planta baixa i quatre plantes pis. L’accés dels usuaris es produeix per la planta baixa i per la part central de l’edifici.

Nom del Projecte: Equipament sociosanitari a Sant Andreu
Emplaçament: Carrer de Fernando Pessoa, 47, 08030 Barcelona
Ús: Sanitari
Inici projecte: 03.2007
Inici d’obra: 05.2010
Final d’obra: 06.2012
Propietat:  Institut Català de la Salut (ICS)
Superfície solar: 3.700 m²
Superfície construïda18.700 m²

Autors: Manuel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors
Col·laboradors: Jaume Piñol
Tècnics: Inma Casado, ENNE S.L.
Instal·lacions: Portell-Brunés Enginyers, S.L.P.
Estructura: Manuel Arguijo y Asociados S.L.
Constructor:  SACYR, S.A.