Detalls

Emplaçament: Mataró, Barcelona
Ús: Residencial

Descripció
Conjuntament amb l’encàrrec de rehabilitar la Nau Gaudí, l’Ajuntament de Mataró li demana a Brullet de Luna una proposta per realitzar una ordenació general del entorns de la Nau. Dins d’aquesta ordenació s’hi inclou el disseny de les façanes del nou conjunt d’habitatges que tanca la plaça on s’insereix la Nau Gaudí.

Així doncs, es tracta de procurar una façana adient per acompanyar l’obra de Gaudí. El punt de partida del projecte és la recerca d’uns materials amb una tectònica potent capaç de coexistir amb la presència de la Nau. S’aposta per una combinació de fabrica de totxo i fusta, encaixada dins d’una retícula de perfils d’acer. La textura resultant combina la materialitat de les antigues fàbriques de principi de segle, l’ordre estructural propi de la racionalitat tècnica i la domesticitat necessària per un edifici d’habitatges. És important també la proposat d’un façana profunda amb una galeria-balcó que genera un espai intermedi, interessant tant des de el punt de vista climàtic com per els jocs espacial que crea.

Nau Gaudi Housing Units view of the square, nau gaudi, and apartment building facade

Nau Gaudi Housing Units sketch by Manuel Brullet Tenas of the facades, floor plan, and section
Nau Gaudi Housing Units general axonometric view
Nau Gaudi Housing Units floorplan with square
Nau Gaudi Housing Units facade detail elevation section and floor plan

Nom del Projecte: Habitatges Nau Gaudí
Emplaçament: Carrer Cooperativa 25-69, Mataró
Ús: Residencial
Inici projecte: 1998
Final d’obra: 2000
Propietat: Construcciones Sarrià 2000 S.L.
Superfície solar: 2.711 m²
Superfície construïda: 11.343 m²

Autors: Manuel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors
Col·laboradors: Joan Jordi Homs i Casas
Tècnics: Oscar Pozo i Nielfa, Josep García i Puche
Instal·lacions: Aldemi Claris 3000 S.L.
Estructura: Construcciones Sarria 2000 S.L.
Constructor: Construcciones Sarria 2000 S.L.
Fotògraf: Carolina Garcia, Eduardo Armentia
Publicacions:
01-world-architects.com (link)