Detalls

Emplaçament: Vilassar de Mar, Barcelona
Ús: Residencial

Descripció

El projecte consta de 33 habitatges de protecció oficial, un aparcament al soterrani i un local comercial al sector de “Les Pinedes”, un espai situat al costat de la riera de Vilassar de Mar. L´entorn està caracteritzat per una gran dispersió d´edificis de diferents tipologies i volumetries, que no generen un espai públic atractiu i que deixen tant el futur equipament cívic, com el pas per darrera dels blocs com espais de segona línea.

La proposta és global, tant en el sentit de proposar una nova solució volumètrica pels nous blocs, com també per la relació d’aquests amb l’equipament. Aquest enfoc global tracta de personalitzar els espais lliures de l’illa i optimitzar-los.
L’organització dels edificis permet l’orientació cap al sud de gairebé tot l’espai de l’habitatge, aconseguint un bon control climàtic i ambiental amb la disposició de la terrassa davantera. Es busca un habitatge tipus espacialment generós i ple de llum. Amb l’opció d’augmentar l’alçada habitual dels pisos (de 2,50m passa a 3,20m) es possibilita, com passa a l’arquitectura tradicional, una ventilació transversal molt confortable sense provocar corrents d’aire.

Nom del Projecte: Habitatges Les Pinedes
Emplaçament: Carrer de Santa Eulàlia, 08340 Vilassar de Mar, Barcelona
Ús: Residential
Inici projecte: 2002
Inici d’obra: 2004
Final d’obra: 2008
Propietat: Vilassar Societat Municipal de Promocions Urbanes, S.A.
Superfície solar: 982,00 m²
Superfície construïda: 3.556,00 m²

Autors: Manuel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors
Col·laboradors: Jaume Pinyol
Tècnics: Joan Rivas, Josep MªForteza
Instal·lacions: Briz/Fumadó
Estructura: Manuel Arguijo y Asociados S.L.
Constructor:Obrascón Huarte-RQP Arquitectura
Fotògraf: Brulletdeluna