Details

Site: El Prat de Llobregat, Barcelona
Use: Cultural

Descripció
El centre cultural del Prat “Cèntric” està situat a la plaça Catalunya, al centre de la ciutat del Prat de Llobregat, on s’hi troba una biblioteca, els arxius històrics de la ciutat i una sala de reunions.

Cèntric Cultural Center sketch by Manuel Brullet Tenas

La volumetria exterior del complex cultural, recoberta d´una elegant pell de zenc, es configura com un cos rotund només fragmentat per la irrupció de la sala d’actes i un buidat central que serveix com a pati d’entrada. L´interior de l´edifici contrasta amb l´agressivitat de l´aspecte exterior; les successions espaials, els treball en secció, la utilització de materials càlids o la serenitat que aporta la llum zenital, generen una interessant experiència atmosfèrica especialment espectacular en el triple espai que conforma l´accés a la biblioteca.

Side view of Cèntric Cultural Center from the square

Cèntric Cultural Center sketch by Manuel Brullet Tenas
Site plan of Cèntric Cultural Center located in El Prat de Llobregat
ground floor plan of Cèntric Cultural Center designed by Brullet de Luna architecture firm
first floor floor plan of Cèntric Cultural Center
second floor floor plan of Cèntric Cultural Center
Cèntric Cultural Center sketch by Manuel Brullet Tenas
Longitudinal section of Cèntric Cultural Center
Transversal section of Cèntric Cultural Center

Nom del Projecte: Cèntric Centre Cultural
Emplaçament: Pl. Catalunya 39-41, El Prat del Llobregat, Barcelona
Ús: Cultural
Inici d’obra: 2005
Final d’obra: 2010
Propietat: Ajuntament del Prat del Llobregat
Superfície solar: 4.700 m²
Superfície construïda: 16.390 m²
Premis:
Seleccionat, Premis FAD Arquitectura 2011
Obra seleccionada, 1a “Mostra d’arquitectura Barcelona” 2013

Autors: Manel Brullet i Tenas, Alfonso de Luna i Colldefors, Jaume Piñol Font
Col·laboradors: Laia Lara, Roger Tremoda, Volker Zimmermann, Lalí Daví, William Robinson, Gemma Ibáñez, Eva del Hoyo, Inma Domingo, Mercé Griño, Elena Coll, Jury Barrattini, Alex Quintín
Tècnics: Francesc Xurigué
Instal·lacions: Portell-Brunés Enginyers S.L.
Estructura: Manuel Arguijo y Asociados S.L.
Constructor: FCC
Fotògraf: Juny Brullet
Publicacions:
01- world-architects.com (link)
02- Josep Gracia (Catalunya Theaters)