Project Description

Magazine

1991

Quaderns 188-189: Barcelona – Guia d’arquitectura contamporània

Pag: 35
Ed: Colegi d’arquitectes de Catalunya
Del Cros School, Mataró