Book

1985

Arquitectura Obra Pública a Catalunya 1980-1985

Pag: 106-107
Ed: Col·legi d’arquitectes de Catalunya
Pl. Figueres Urbanisation, Mataró