Revista

10.1981

Quaderns 147

Pág: 54
Ed: Col·legi d’arquitectes de Catalunya
Pg. Marítim, Mataró