Revista

1991

Quaderns 191: Gran Escala

Pàg: 102-103
Ed: Col·legi d’arquitectes de Catalunya
Centre Penitenciari Brians