Revista

1991

Quaderns 188-189: Barcelona – Guia d’arquitectura contamporània

Pàg: 35
Ed: Colegi d’arquitectes de Catalunya
Escola Del Cros, Mataró