Revista

1987

Casabella 535 (Revista internazionale di architettura)

Pàg: 26
Ed: Casabella
Urbanització Pl. de les Figueres, Mataró