Habitatges a Sant Andreu
Imatges: 2 3 4
Es demana projectar un conjunt format per habitatges de lloguer per a gent gran, local destinat a escola bressol i aparcament. L´estructura general del conjunt està molt ben definida pel pla de les casernes de Sant Andreu. La nostra proposta passa per la consideració d´uns volums en forma de pinta que proposen una façana flonja en l´espai interior verd de l´illa i unes façanes completament planes en el carrer exterior. La volumetria resultant dialoga amb tota la volumetria dels grans volums d´habitatges al voltant de l´eix del Passeig Torres i Bages.

El projecte s´estructura amb dos nuclis de comunicacions verticals, un a cada banda de l´edifici. El nucli nord és el principal, amb 2 ascensors. El nucli sud és només d´emergència. La distribució és de quinze habitatges per planta. La posició dels habitatges a banda i banda configura un espai interior semiobert a tot el llarg de l´edifici, il•luminat per uns patis que comuniquen amb el gran lluernari de coberta. Aquesta disposició en franges, que segueix els criteris compositius de l´equipament sociosanitari adjacent (també projectat per BrulletDeLuna), es veu clarament a les façanes laterals (N i S). Els elements de les façanes principals (finestres, panells i lames de protecció solar) estan modulats verticalment i distribuïts en dos plans, al mig dels quals es situen les balconades. Aquesta solució, similar a la utilitzada al sociosanitari, permet homogeneïtzar ambdues façanes donant un front unitari al carrer coronel monasterio, i al futur parc de les vies del tren.

Veure la fitxa tècnica