Habitages a Via Europa, Mataró
Imatges: 2 3 4 5 6 7
En el si d´una operació d´ampliació de la ciutat de Mataró cap al nord mitjançant la construcció d´una nova Avinguda, anomenada Via Europa, on BrulletDeLuna rep l´encàrrec de construir un bloc d´habitatges. La parcel•la fa cantonada i dona façana per una banda a la Via Europa i per altre al Carrer Dinamarca. L´ordenació urbanística determina la construcció de dos volums: un de rectilini més alt (PB+6) que marca la linealitat de la Via Europa i l´altre més baix (PB+3), en forma d´arc de circumferència que segueix la traça corba del Carrer Dinamarca.

L´accés als habitatges es fa per la part posterior del bloc a través d´un passatge comunitari. A les plantes baixes que donen a Via Europa s´hi projecten locals amb unes generoses dobles alçades pensats per acollir activitats comercials.

El material principal utilitzat serà un maó vist força clar que aportarà una sensació de massivitat a la construcció. En canvi, la disposició d´una galeria en façana acabada amb fins tirants d´alumini, persianes de fusta mòbils i tendals de tela, aporta lleugeresa a l´edifici, i alhora conforma un espai intermedi útil pel control energètic.

Veure la fitxa tècnica