Habitatges a Gavà
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8 9
El conjunt d´habitatges està situat en la tangent del límit urbà de Gavà, donant front a l´Avinguda Joan Carles I i a un nou vial, de tal manera que es conforma una illa amb forma de triangle de fletxa amb la punta orientada a nord. Tot i que inicialment, al veure l´emplaçament i el terreny, sembli que els nous edificis ocupen una posició perifèrica, la seva proximitat a la plaça de l´Ajuntament els hi aporta una notable centralitat urbana, i per tant han de tenir una imatge que serveixi per construir ciutat.

L´existència de bones vistes vers la Pineda que rodeja el solar i vers el centre històric de Gavà, i una topografia força accidentada són també imputs fonamentals alhora de concebre el projecte. La volumetria proposada per BrulletDeLuna parteix del planejament previst per l´Ajuntament de Gavà introduint-hi una petita modificació: un volum en forma d´ameba que ens serveix per descomposar la volumetria (de tal manera que l´espai central d´illa i la resta de volums milloren el seu assolejament) i alhora introduir un element compositivament diferenciat que aporta domesticitat i resta encarcarament al conjunt.

L´habitatge tipus es basa en una distribució lineal on la sala d´estar, la cuina i les habitacions estan situades en façana, deixant la part posterior per a situar-hi el vestíbul d´accés, el passadís i el bany; els dos últims il•luminats i ventilats a través d´un gran pati interior que també serveix per estendre la roba. La ventilació creuada i la il•luminació natural doten a l´espai interior del confort ambiental necessari.

Veure la fitxa tècnica