Habitatges a Vilassar de Mar
Imatges: 2 3 4 5 6 7
El projecte consta de 33 habitatges de protecció oficial, un aparcament al soterrani i un local comercial al sector de “Les Pinedes”, un espai situat al costat de la riera de Vilassar de Mar. L´entorn està caracteritzat per una gran dispersió d´edificis de diferents tipologies i volumetries, que no generen un espai públic atractiu i que deixen tant el futur equipament cívic, com el pas per darrera dels blocs com espais de segona línea.

La proposta és global, tant en el sentit de proposar una nova solució volumètrica pels nous blocs, com també per la relació d´aquests amb l´equipament. Aquest enfoc global tracta de personalitzar els espais lliures de l´illa i optimitzar-los.

L´organització dels edificis permet l´orientació cap al sud de gairebé tot l´espai de l´habitatge, aconseguint un bon control climàtic i ambiental amb la disposició de la terrassa davantera. Es busca un habitatge tipus espacialment generós i ple de llum. Amb l´opció d´augmentar l´alçada habitual dels pisos (de 2,50m passa a 3,20m) es possibilita, com passa a l´arquitectura tradicional, una ventilació transversal molt confortable sense provocar corrents d´aire.

Veure la fitxa tècnica