Habitatges a la Ronda de Dalt
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8
El projecte forma part d´un programa de construcció d´habitatges socials en terrenys residuals situats al costat d´una via urbana ràpida a la part alta de Barcelona. El solar té una forma triangular i un fort pendent. La posició de l´edifici està determinada per l´orientació dels habitatges, per la topografia natural del solar, pel model d´implantació en aquesta àrea de la ciutat i l´optimització dels recursos energètics naturals, tant lumínics com climàtics. Les façanes nord, est i oest són massisses a fi d´aïllar els habitatges del soroll ambiental I dotar-les d´inèrcia tèrmica. La façana sud, que actua com un captador solar selectiu, està formada per una pell exterior de làmines de fusta i una pell interior tractada amb obertures puntuals. La utilització de sistemes domòtics millora la gestió de l´energia en cada habitatge i s´hi incorporen col•lectors solars per al preescalfament de l´aigua.

Veure la fitxa tècnica