Pavelló Esportiu a Virrei Amat
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Des del principi del projecte –que inclou un pavelló esportiu i un institut públic- el planejament estava basat en tres premisses connectades: la opció de construir un bloc acotat d’acord amb l’alineament dels carrers existents; en segon lloc el desig d’articular aquests edificis de servei comunitari al voltant d’una petita plaça a l’interior de la mansana, que està creuada per un pas de vianants; i, tercera, construir edificis d’alçada reduïda de cara a proporcionar una secció apropiada per a l’escala de la petita plaça i alhora compensar de manera horitzontal un edifici d’apartaments de deu plantes situat en la veïna Plaça de Virrei Amat. Es per això que l’edifici de l’institut –que presenta menys requeriments dimensionals que el pavelló- va ser estretat per a tancar el perímetre de la mansana que comparteix amb el pavelló esportiu, ubicat en una de las cantonades.

A dins, una encavallada d’estructura corba sosté un sostre amb aïllament acústic que caracteritza les pistes de joc i matitza l’entrada de la llum. La claraboia central genera una entrada de llum zenital que mostra l’estructura de l’encavallada. Les cortines plegables, instal•lades al sostre, divideixen la pista de competició en tres pistes d’entrenament al temps que les transparències de la seva part superior mostren una vista de la continuïtat del sostres i aporten al conjunt una imatge unitària. El hall d’entrada i la zona d’espectadors estan organitzats com a balcons situats damunt de la pista.

Veure la fitxa tècnica