Poliesportiu i camp de futbol al Parc Esportiu “Can Xaubet”
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
L`edifici es troba a la banda nord-oest del parc esportiu, que es va anar construint per etapes. La façana de major dimensió apareix sobre la carretera general, que pren forma de passeig amb arbres quan passa pel parc. L`edificació s`ha concebut com un volum compacte, que presideix el parc des del punt més alt de la seva topografia i articula l`entrada general comuna al poliesportiu i al camp de futbol. Al gran volum prismàtic de la pista del poliesportiu se li afegeix, a la part sud, una construcció més baixa i allargada on s`ubiquen els equipaments necessaris pel funcionament de les pistes. Aquest volum allargat sobrepassa la façana est de l`edifici i genera un gran pati que actua com un gran foyer exterior quan la pista s`empra per a altres usos.

La resolució de la coberta en un sol pendent remarca la claredat geomètrica de la proposta i provoca una gran obertura vidriada orientada al nord, que donarà a l`interior una llum uniforme i constant durant el dia i evitarà problemes d`enlluernament i reflexos sobre les pistes de joc. La secció de la coberta defineix l`espai interior, una encavallada invertida soluciona l`estructura existent i la il•luminació zenital es resol mitjançant una lluerna central. El punt més baix de la encavallada coincideix amb el vèrtex provocant una sensació de fuga vertical de l`espai. L`accés al poliesportiu és pel sud de l`edifici, la qual cosa genera un recorregut des de l`entrada nord-oest del parc esportiu fins a una terrassa elevada que serveix de hall del poliesportiu i que domina tot el camp de futbol i les vistes cap al mar.

Veure la fitxa tècnica