Publicacions
Llibres


Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, (Edicions de l’Eixample, 2007) amb Albert Pineda.
Arquitectura. Obra Pública a Catalunya, pàg. 88-89 104-105 CAP Mataró, Hospital del Mar
Un Hospital davant del mar, amb Albert Pineda (Consorci sanitari de Barcelona, 1999), amb Albert Pineda.
Sixte Illescas, arquitecte. De l’avantgurada a l’oblit (2009), amb Albert Illescas.
Manuel Brullet. (Ed. Gustavo Gili, 1998).
Articles monogràfics


AA Files tardor 1995 (Londres)
a+t nº8 1996. (Vitoria-Gasteiz)
Diseño Interior nº25, maig 1993 (Madrid)
Publicacions


Conarquitectura nº32 octubre 2009 (Madrid)
pàg. 56-61 Rehabilitació de la Nau Gaudí.
DBZ Deutsche BauZeitschrift nº7 (Gütersloh, 2008)
pàg.48-53 Hospital Hedwigshohe Berlín.
On Diseño Premis FAD 2008 (Barcelona, 2008)
pàg. 45 47 Obra: Biblioteca Jujol a l’Ateneu Barcelonès.
Promateriales de construcción y arquitectura actual nº10 novembre 2007 (Madrid)
pàg.8-17. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.
La nueva sensibilidad ambiental en la arquitectura española (2000-2006)
Cipmèdia Edicions 2007 pàg.218-225 Escola Superior D’Agricultura de la UPC, Castelldefels.
Oficinas nº 263 desembre 2006 (Madrid)
pàg.62-72 Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Architekture Berlin 2006
pàg 154-155 Hospital Hedwigshöhe.
Quaderns d' Arquitectura i Urbanisme nº250 (Barcelona, estiu 2006)
pàg. 102 a 111 Nau Gaudí a Mataró.
INDE Informació i Debat. Premis d’arquitectura de les comarques de Girona. COAC
(Barcelona, gener 2006) pàg. 8 Hospital de Santa Caterina a Salt.
ACA2 Procés d’Aplicació de Criteris Ambientals en l’Arquitectura (UPC Barcelona, setembre 2003)
Apartment Architecture Now. Residential developments. Instituto Monsa de Ediciones. (Barcelona, 2003)
pàg. 64-71
On Diseño 233 Premis FAD 2002 (Barcelona),
pàg. 45-47
Quaderns d' Arquitectura i Urbanisme nº234 (Barcelona, juliol 2002)
pàg. 150-155 Habitatges Ronda de Dalt
Detail març-abril 2002 (München)
pàg.20 Parc de Recerca Biomèdica.
Materia 38 maig-agost 2002 (Milano)
Pàg. 36-45 Hospital del Mar
INDE Informació i Debat. Sis projectes a l’Escola Sert. COAC (Barcelona, març 2001)
Pàg 8-14. Habitatges a la Ronda de Dalt
Arquitectura Viva 81 novembre/desembre 2001 (Madrid)
pàg. 56-57 Habitatges al Prat de Llobregat
Costruire nº187 desembre 1998 (Milano)
pàg.118-121 Escola Turó del Cargol
On Diseño nº193 premis FAD 1998 (Barcelona, maig 1998)
pàg. 162-171 STQ-URV Tarragona
On Diseño nº187 (Barcelona, novembre 1997)
pàg. 148-159 Poliesportiu Premià de Dalt
Nous paisatges, nous territoris. Ed. Actar (Barcelona, 1997)
pàg.156,158-159 Hospital del Mar
Werk, Bauen+Wohnen nº1/2 gener/febrer 1996 (Zurich)
pàg.89 Hospital Hedwigshöhe, Berlín
Wettbewerbe Aktuell nº2 1996 (Freiburg)
pàg.7 Hospital Hedwigshöhe, Berlín
Bauwelt nº18/19 (Alemanya, 1996)
pàg.1074-1075 Hospital Hedwigshöhe, Berlín
Techniques & Architecture nº426 Barcelone (París, juliol 1996)
pp.74-76
Arquitectura a Catalunya, l’era democràtica 1977-1996, catàleg de l’exposició al Centre d’Art Santa Mònica (Barcelona, estiu 1996)
pàg. 110 i 144
Diseño Interior, nº 48 (1996, Madrid)
pp.20-25 Escola a Vilassar de Mar
A+V Monografías de Arquitectura i Vivienda 45- 46. Anuario 1995 (Madrid)
pàg. 140-143
On Diseño nº164, (Barcelona, juny 1995)
Pàg. Escola a vilassar de Dalt
Detail 34 Octubre-Novembre, (München, 1994)
pàg. 591-593 Hospital del Mar
A+V Monografías de Arquitectura i Vivienda 45- 46. Anuario 1994 (Madrid)
pàg. 140-143
Baumeister, zeitschrift für architektur. Octubre 1993 (München)
pàg 42-49 Hospital del Mar
Quaderns Barcelona 1993 [II]
pàg. Hospital del Mar
Casabella nº604 setembre 1993 (Milà)
pàg. 62-64 Hospital del Mar
El Croquis nº62/63 (Madrid, 1993)
pàg.234-246 Hospital del Mar
On Diseño 143 Premis FAD d’Arquitectura 1992 (Barcelona)
Pàg. 162-173 Hospital del Mar
Mies van der Rohe Pavilion Award for European Architecture 1992
pàg.36-39 Brians
On Diseño nº135 Premis FAD 1991 (i 2) (Barcelona 1992)
pàg. 122-133 Presó de Brians
On Diseño nº125 Premis FAD 1990 (i 3) (Barcelona 1991)
pàg. 170-175 Escola del Cros
Quaderns d' Arquitectura i Urbanisme. Gran Escala (Barcelona, 1991)
Pàg 102-107 Brians
Quaderns Renovating
Casabella nº535 maig 1987 (Milano)
pàg.26 Plaça de les Figueretes, Mataró.
On Diseño nº83 Premis FAD 1986 (Barcelona, 1987)
Mostra d'Arquitectura Escolar. Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament
(Barcelona, maig del 1986) pàg.16-17 Escola del Cros
AA L'architecture d'Aujorud'Hui nº 245 Espagne 86 (París, 1986)
pàg.54-55 Escola del Cros
Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme 156. Arquitectura Espanyola. Gener-febrer-març 1983 (Barcelona)
pàg 36-37 Edifici de Vivendes per a una cooperativa, Mataró.
Jano 44 gener- febrer 1977 (Barcelona)
pàg. 25-32