Escola Especial a Badalona
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
El terreny per a construir l'escola té una topografia molt acusada amb un desnivell est/oest de 16,20m. Tot i aquest terreny tan accidentat, el projecte planteja que totes les aules tinguin una sortida a peu pla que permeti la prolongació vers l’exterior de les aules. Alhora, el projecte proposa una escola poc massificada, la qual permet una millor orientació pedagògica del centre gràcies a una relació més amable entre l’espai i els alumnes.

Els diferents requeriments educatius que presenten els alumnes en les diverses fases del seu creixement, justifiquen la separació funcional que planteja el projecte entre la part d’infantil -situada al nivell superior del terreny- i la primària i secundària –situades a la plataforma inferior de l’escola a la cota dels camps de joc-.

La proposta de la nova escola es concentra també en un tractament adequat dels fluxos energètics. En aquest sentit, plantegem un edifici sostenible amb un bon control solar, amb gran quantitat de llum natural que il•lumina totes les dependències de l'edifici, amb una ventilació creuada, etc…


Emplaçament: Carrer Rubén Darío i Sant Vicenç, Badalona
Promotor: Institut Municipal de Serveis Personals de Badalona
Superfície del solar: 4.875 m2
Superfície construïda: 4.820 m2
Any del concurs: 2008
Arquitectes autors del projecte: Brullet Tenas i Alfonso De Luna