Hospital de les Terres de l´Ebre
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
La proposta del nou Hospital de las Terres de l’Ebre parteix del anàlisis dels condicionants del solar, situat en una zona suburbial de Tortosa que presenta una forta potencialitat de creixement urbà. El nou hospital pretén ordenar les directrius d’aquest futur creixement.

S’aposta per un volum compacte, davant del qual es construeix un gran parc que serveix com a àmbit de relació de l’hospital amb el futur creixement urbà.

El projecte orienta cap el sud les zones de l’hospital amb més necessitat de llum natural, alhora que concentra suficient massa edificada en la direcció del Mestral evitant la violenta incidència del vent de Dalt.

El volum resultant és una organització en pinta que concentra en la cara sud les unitats d’hospitalització, consultes externes, unitats docents, administració, etc... mentre que els elements més opacs com el bloc quirúrgic es situen a la cara nord.

Els accessos a l’hospital es disposen distingint els diferents requeriments funcionals. L’entrada principal a consultes externes es situa dins del parc en la façana sud. A las urgències s’hi accedeix per la façana nord on també es col•loca l’accés per mercaderies. L’accés independent a la zona ambulatòria s’efectua por façana est.

Altres criteris com l’especialització y optimització de les circulacions, la sostenibilitat o la qualitat espaial han estat també determinants en la concepció del projecte.


Emplaçament: Av/ Generalitat, Av/ Ports de Besseit s/n.
Promotor: Consorci Sanitari Integral
Superfície del solar: 33.500 m2
Superfície construïda: 53.527 m2
Any del concurs: 2010
Arquitectes autors del projecte: Manuel Brullet, Alfonso De Luna, Albert de Pineda