Hospital de Viladecans
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8
Sense el lloc, sense un específic i únic emplaçament l'arquitectura no existeix. L'objecte del concurs és la construcció d'un hospital situat dins la ciutat de Viladecans. Ciutat i hospital són interdependents: la bondat de l'hospital és a les necessitats urbanes com la qualitat de l'entorn és a l'edifici hospitalari.

La proposta urbanística passa pel disseny d'una gran plaça al sud de l'hospital, Aquesta gran plaça serveix com element d'unió entre trames urbanes d'estructura diferent que l'envolten: relliga a l'est la trama del casc antic, a l'oest el “poblat-roca” i el nou pla de ponent, al sud amb el nou pla de la vileta i al nord amb els grans equipaments del torrent-ballester.

Alhora de concebre el projecte és cabdal la situació geomètrica central dins del solar de l’actual edifici de l'hospital construït entre 1951 i 1953 amb projecte de l'arquitecte Ramon Bayo. La necessitat de conservar aquesta construcció, patrimoni històric de Viladecans, acota totes les intervencions. El nostre projecte busca la integració del vell i el nou hospital de tal manera que l’edifici resultant sigui quelcom unitari. Com a conseqüència d'aquesta determinació, es decideix “empaquetar” l'edifici vell dins d'un dels volums paral•lelepipèdics de l'edifici nou, emmarcant tots els volums dins una gran coberta.

El projecte busca un organització òptima de les circulacions a nivel de funcionament hospitalari, i alhora una correcte relació amb els recorreguts dels vianants dins la ciutat que condicionen la posició de les diferents entrades a l’hospital. Altres criteris com el treball amb la llum natural, la sostenibilitat o la qualitat espaial han estat també determinants en la concepció del projecte.


Emplaçament: ILLA definida per: Avinguda de Lluís Morè del Castillo, Avda. Josep Tarradellas, Avda. de Gavà, Carrer del Doctor Clúa. Viladecans.
Promotor: Consorci Sanitari Integral
Superfície del solar: 24.000 m2
Superfície construïda: 37.000 m2
Any del concurs: 2007
Arquitectes autors del projecte: Manuel Brullet, Alfonso De Luna, Albert de Pineda