Casa de la Cultura
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
El concurs per la nova Casa de la Cultura de Girona demana la construcció d’un nou pol cultural per la ciutat. Es tracta de reordenar l’antic edifici de la Casa de la Cultura projectat per Ventura Rodríguez l’any 1760. El projecte de BrulletDeLuna proposa conservar l’edifici gran -organitzat al voltant d’un gran pati- i l’església, ja que són les dos peces amb més interès arquitectònic. En canvi, planteja enderrocar l’edifici veí amb el pati petit, que no és més que un element afegit al projecte original, i construir en el seu lloc un edifici de nova planta.

La idea de partida de la intervenció serà la relació entre l’edifici vell i el nou. L’edifici vell representa la majestuositat inqüestionable de la tradició arquitectònica, és l’element que aporta estabilitat i solidesa al conjunt. L’edifici de nova planta, en canvi, representa la necessitat d’actualitzar l’herència arquitectònica incorporant més flexibilitat programàtica i un nivell més elevat d’interconnexió entre l’arquitectura i la ciutat. En aquest sentit l’espai central del nou edifici serà un gran hall d’entrada que connectarà la Plaça de la l’hospital i la Plaça de la diputació (talment com si fos un carrer interior), i alhora servirà com a espai d’accés al conjunt i distribuïdor de circulacions.

El programa de la nova casa de la cultura és força extens. La proposta de BrulletDeLuna el divideix en tres grans àmbits. El primer es situarà en planta soterrani i acollirà les sales de representació i audició. El segon estarà en l’edifici preexistent i contindrà els espais públics més representatius: sales d’exposicions, biblioteca i la seu de la Casa de la Cultura. El tercer àmbit, conformat per el conservatori i els espais polivalents de la fundació CCG, requereix una flexibilitat funcional més alta i per això es planteja situar-lo en el nou edifici.


Emplaçament: Casa de la cultura, Girona
Promotor: Diputació de Girona
Superfície del solar: 5.400 m2
Superfície construïda: 10.000 m2
Any del concurs: Juliol 2007
Arquitectes autors del projecte: Manuel Brullet Tenas, Alfonso De Luna i Mateu Barba