Hospital Josep Trueta
Imatges: 2 3 4 5 6 7
Els grans hospitals s’han establert sistemàticament lluny de la ciutat, com si un estigma difós però real els marques insistentment. Es tracta d’un atavisme que convé seguir canviant.

D’això es tracta a Girona. En aquest sentit és interessant que s’hagi optat per atansar el Nou Trueta a la ciutat ni que sigui uns pocs metres. El nostre projecte, però, intenta explicar que el nou edifici no només es gira vers la ciutat, sinó que pot millorar-se si es substitueix la gran superfície comercial en sòl extensiu adjacent avui al propi hospital. Es tractaria de traslladar-la per evitar una distància incòmode i substituir-ho per noves cases de veïns amb comerç a peu pla de carrer i fins hi tot imaginar l’establiment d’una nova facultat de medicina que compartís plaça/vestíbul davant per davant del nou Trueta. Soldar una mica millor l’Hospital a un barri de la ciutat el qual necessita també guanyar massa crítica, és a dir, volum i espai per desplegar la diversitat en la oferta urbana.

L’opció d’un edifici allargat horitzontal, de baixa altura, que va des de l’Avinguda de França, fins al parc fluvial i deveses del Ter, sol.luciona, des del nostre punt de vista els problemes funcionals, ambientals, paisatgístics formals i simbòlics de l’edifici a construir.


Emplaçament: Av. de França, s/n, Girona
Promotor: Consorci Sanitari Integral-Cat Salut
Superfície del solar: 27.580 m2
Superfície construïda: 74.000 m2 (+11.500 m2 d’aparcament)
Any del concurs: Octubre 2006
Arquitectes autors del projecte: Manuel Brullet Tenas, Alfonso De Luna i Albert Pineda