Habitatges a Esplugues
Imatges: 2 3 4 5 6
El projecte està dins d'una ordenació urbanística molt desestructurada dominada per edificis exempts d'ús comercial i administratius o d'equipaments.

Dins d'aquest entorn es proposa l'edificació de blocs d'habitatge que s'estructuren al voltant d'una gran plaça rectangular allargada.

Tenint en compte l'estructura volumètrica del conjunt de les edificacions de l'illa i l'espai general entre elles, veiem necessari com element essencial de la composició la divisió en dues peces rectangulars més una peça molt caracteritzada amb una planta en forma d'ameba que polaritzarà l'atenció del conjunt i ordenarà amb la seva singularitat tot aquest espai interior.

Aquesta construcció de formes més domèstiques i suggestives donarà més alegria formal a tot el conjunt de la illa traient-li duresa, massificació i encarcarament. S'han projectat els blocs A i B1 amb la mateixa tipologia d'habitatge.


Emplaçament: Esplugues de Llobregat, sector St. Llorenç
Promotor: Impsol
Superfície del solar: 4.442 m2
Superfície construïda: 10.900 m2 (+12.700 m2 de pàrking)
Any del concurs: Setembre 2005
Arquitectes autors del projecte: Brullet Tenas i Alfonso De Luna