Ordenació a Premià de Dalt
Imatges: 2 3 4 5 6 7
El concurs d’idees té un plantejament molt ambiciós sobre el municipi de Premià de Dalt: la proposta d’un nou centre pel municipi, necessari tant des del punt de vista geomètric (el municipi ha crescut molt cap el sud) com des del punt de vista funcional.

El lema que BrulletDeLuna ha escollit pel projecte “M’EXALTA EL NOU I M’ENAMORA EL VELL” vol expressar el contingut bàsic d’aquesta proposta pel concurs d’idees. El nou centre de la vila ha d’oferir serveis urbans d’acord amb les actuals exigències funcionals, incorporant una imatge moderna pels nous edificis i espais. Però alhora, no es poden perdre les grans qualitats estètiques i ambientals de la trama de l’actual centre urbà de Premià de Dalt.

En aquest sentit, la proposta de BrulletDeLuna, tracta de definir una estructura urbana entesa com la prolongació de la trama del casc antic. La nova plaça comercial i del mercat es connecta amb la riera, que és la medul•la del poble. Aquesta plaça té una presència acollidora, genera un espai protegit per a les persones que la fan servir, és una plaça d’escala domèstica, espai per la relació social. Aquesta plaça es prolonga cap a llevant com un carrer-plaça (a la manera dels “campi” venecians), convertint-se en un ampli espai de passeig amb vistes sobre el mar.


Emplaçament: Àmbit de La Fàbrica, Premià de Dalt
Promotor: Ajuntament de Premià de Dalt
Superfície del solar: 19.818 m2
Superfície construïda: 22.500 m2 (+12.700 m2 de pàrking)
Any del concurs: Juny del 2002
Arquitectes autors del projecte: Brullet Tenas i Alfonso De Luna