Nou Hospital de Vigo
Imatges: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
El nou hospital de Vigo es situa en un amplia parcel•la amb pendent a la part sud de Vigo, en una zona on la ciutat ha perdut la seva consistència urbana i està totalment ocupada per petites propietats rurals.

La situació planteja dos escales de lectura de l´edifici respecte el seu entorn. En una visió àmplia del territori es presenta com un lloc de trànsit en un recorregut que s´inicia al centre de la ciutat i travessa aquesta zona semirural i el complex logístic per acabar a la ciutat universitària. En una visió més propera del nou edifici, aquest s´haurà de disposar de manera que pugui dialogar amb els diversos accidents de la parcel•la. Entenem que ha de ser un edifici emblemàtic, però no ha de ser un edifici arbitrari, capaç de ser un punt de referència però incapaç d´actuar amb normalitat urbana i paisatgística.

L´edifici ha de trobar l´escala adequada, també la relació amb la topografia i les petites cases veïnes, per tant ha de ser capaç d´interpretar les tensions i la contradicció que provoca l´entorn. El nou Hospital de Vigo constarà de dues zones clarament diferenciades. Una contindrà el programa destinat a consultes i serveis i l´altra ocuparà la zona d´hospitalització. Aquestes dues zones estan unides per una zona mediadora que actuarà com a vestíbul de relació i passos perduts.

L´edifici gran donarà façana i es recolzarà en la carretera, assumint el paper de volum representatiu del conjunt com a imatge exterior. La seva posició respecte a la carretera el fa actuar com a protector acústic i ambiental respecte a les unitats d´hospitalització.